Hồ Gươm sáng sớm — Morning at Sword Lake

Hồ Gươm sáng sớm — Morning at Sword Lake

10/20/2014 - 10:58

Hồ Gươm sáng sớm — Morning at Sword Lake

More

Yêu xa - Long distance love

Yêu xa - Long distance love

10/9/2014 - 10:38

Yêu xa - Long distance love

More

Vì em nhớ anh - Because I miss you

Vì em nhớ anh - Because I miss you

10/3/2014 - 13:23

Vì em nhớ anh - Because I miss you

More

7 sắc cầu vồng - Seven colors of the rainbow

7 sắc cầu vồng - Seven colors of the rainbow

9/22/2014 - 10:37

7 sắc cầu vồng - Seven colors of the rainbow

More

Ánh trăng trẻ thơ - Children's Moon

Ánh trăng trẻ thơ - Children's Moon

9/8/2014 - 10:58

Ánh trăng trẻ thơ - Children's Moon

More

Nhớ mưa – Miss the rain

Nhớ mưa – Miss the rain

9/3/2014 - 10:55

Nhớ mưa – Miss the rain

More

Cơn mưa tình yêu - The rain of love

Cơn mưa tình yêu - The rain of love

8/13/2014 - 18:23

Cơn mưa tình yêu - The rain of love

More

Đừng ví em là biển- Don't compare me with the sea

Đừng ví em là biển- Don't compare me with the sea

8/4/2014 - 14:08

Đừng ví em là biển- Don't compare me with the sea

More

Em không cần anh--I don't need you

Em không cần anh--I don't need you

7/30/2014 - 16:06

Em không cần anh--I don't need you

More

Ngày chung đôi - The days we are together

Ngày chung đôi - The days we are together

7/17/2014 - 7:19

Ngày chung đôi - The days we are together

More

Tôi là ngôi sao - I'm a super star

Tôi là ngôi sao - I'm a super star

7/7/2014 - 15:35

Tôi là ngôi sao - I'm a super star

More

Chuyện mưa-A story of rain

Chuyện mưa-A story of rain

6/25/2014 - 15:20

Chuyện mưa-A story of rain

More

Hà Nội trà đá vỉa hè - Iced tea on Hanoi pavements

Hà Nội trà đá vỉa hè - Iced tea on Hanoi pavements

6/11/2014 - 11:24

Hà Nội trà đá vỉa hè - Iced tea on Hanoi pavements

More

Little girl

Little girl

6/4/2014 - 14:44

Little girl

More

Phiên bản khác - Version of You

Phiên bản khác - Version of You

5/27/2014 - 10:01

Phiên bản khác - Version of You - Singer: Trang Pháp

More

Nắm lấy tay anh--Holding my hands

Nắm lấy tay anh--Holding my hands

5/19/2014 - 8:29

Nắm lấy tay anh--Holding my hands

More

Nhật ký của mẹ- Mother's diary

Nhật ký của mẹ- Mother's diary

5/12/2014 - 10:41

Nhật ký của mẹ- Mother's diary

More

Qua miền Tây Bắc - In the northwestern region

Qua miền Tây Bắc - In the northwestern region

5/7/2014 - 7:07

Qua miền Tây Bắc - In the northwestern region

More

Nụ cười Việt Nam - Vietnamese smile

Nụ cười Việt Nam - Vietnamese smile

4/28/2014 - 8:29

Nụ cười Việt Nam - Vietnamese smile

More

Hò kéo pháo- Artillery pulling chant

Hò kéo pháo- Artillery pulling chant

4/21/2014 - 9:01

Hò kéo pháo- Artillery pulling chant

More