Le vietnamien des affaires: Leçon 25: les impôts sur les marchines

(VOVWORLD) - Nous apprenons  dans cette leçon un certain nombre de phrases concernant les impôts sur les machines.

 

Le vietnamien des affaires: Leçon 25: les impôts sur les marchines  - ảnh 1

 

Vocabulaires: cơ quan tài chính, Tổng cục thuế, Bộ tài chính, thông tư, thuế doanh thu, thuế lợi tức, luật thuế, luật doanh thu, doanh thu tính thuế thuế doanh thu, chi phí, bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, người điều khiển, chứng nhận đăng kiểm, phương pháp khoán, ban hành, kèm theo.

Conversation

Sự: Thưa các vị, như chúng ta đã trao đổi trước đây, hôm nay chúng tôi muốn trao đổi cụ thể với các vị về việc xí nghiệp của chúng tôi xin thuê một số máy móc của xí nghiệp Bình Minh.

Văn: Vâng, chúng tôi đã xin ý kiến của Ban giám đốc và báo cáo lên tổng công ty. Về nguyên tắc, lãnh đạo của chúng tôi đã đồng ý nhưng yêu cầu của chúng tôi là phải báo cáo và xin ý kiến của cơ quan tài chính để xin phép và được hướng dẫn về việc nộp thuế khi cho thuê máy móc thiết bị thì chúng tôi chưa kịp làm việc này. Tuy chưa chính thức xin ý kiến bên tài chính nhưng tôi có hỏi bạn tôi là chuyên viên ở Tổng cục thuế Bộ tài chính thì bà ấy nói là có thể cho thuê máy móc thiết bị được.

Sự: Trước khi quyết định thuê, chúng tôi đã tìm hiều. Nói chung là Bộ tài chính đã có thông tư hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hương: Nếu thế thì tốt, xin ông nói rõ thêm để chúng ta cùng bàn.

Sự: Theo thông tư 61 TCTCT ngày 23/10/1996 của Bộ tài chính thì bên cho thuê phải nộp thuế doanh thu và thuế lợi tức.

Hương: Mức thuế tính trên cơ sở nào ?

Sự: Mức thuế được tính trên cơ sở hợp đồng thuê được kí kết giữa bên cho thuê và bên đi thuê.

Hương: Như vậy doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền thuê mà bên đi thuê trả cho bên đi thuê ?

Sự: Vâng. Nhưng theo điều 8 luật thuế doanh thu và quy định tại điều 3 nghị định 96 CP ngày 27/12/1995 thì doanh thuê tính thuế đối với hoạt động cho thuê không bao gồm chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi phí như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, người điều khiển và chứng nhận đăng kiểm.

Hương: Vậy thuế suất thuế doanh thu là bao nhiêu ?

Sự: Là 4%. Ngoài ra bên cho thuê phải nộp thêm thuế lợi tức 3% trên doanh thu tính thuế.

Hương: Như thế là rõ rồi. Bây giờ chúng ta thảo luận giá cả và tiến hành lập hợp đồng để lãnh đạo hai bên duyệt.


Sur le même sujet

Commentaires

Autres