Le vietnamien des affaires: leçon 27: règlement par chèque

(VOVWORLD) - Nous apprenons dans cette leçon les expressions souvent utilisées dans le règlement par chèque.
Le vietnamien des affaires: leçon 27: règlement par chèque - ảnh 1

 

Vocabulaires: hình thức thanh toán, ủy viên, chủ tài khoản, thời hạn có hiệu lực thanh toán, đơn vị thanh toán thu hộ, điều kiện thanh toán, số tiền bằng số, bằng chữ, người được ủy quyền, ủy quyền, phát hành séc, thụ hưởng, hợp lệ, từ chối thanh toán, tẩy xóa, sửa chữa, khớp nhau, đúng quy cách.

Conversation

Park: Thưa bà Hà Thu, tôi lại phải nhờ bà nói rõ thêm một số vấn đề về hình thức thanh toán bằng séc ở Việt Nam.

Thu: Vâng. Xin ông cứ hỏi.

Park: Tôi được ủy quyền kí phát hành séc nhưng thỉnh thoảng tôi phải về Hàn Quốc. Tôi có thể ủy quyền tiếp cho  ông Kim cũng là ủy viên Ban điều hành không ?

Thu: Không được. Dù ông có về nước ông cũng không được ủy quyền lại cho người khác. Theo luật ủy quyền kí phát hành séc thì chỉ có chủ tài khoản mới được ủy quyền cho người khác kí phát hành séc. Người được ủy quyền không được phép ủy quyền tiếp cho người khác.

Park: Vâng tôi đã hiểu. Thưa bà, thời hạn có hiệu lực thanh toán là bao nhiêu ngày ?

Thu: Thưa ông, theo tôi biết thì hiệu lực thanh toán của tờ séc là 15 ngày.

Park: 15 ngày đó được tính từ khi ký phải không ạ ?

Thu: Vâng. 15 ngày là kể từ ngáy séc được kí phát hành cho đến khi được nộp vào đơn vị thanh toán hoặc đơn vị thu hộ.

Park: Thế có tính cả ngày lễ hoặc ngày nghỉ không thưa bà ?

Thu: Thời hạn 15 ngày bao gồm cả ngày nghỉ lễ và ngày chủ nhật. Nhưng nếu ngày kết thúc của thời hạn là ngày chủ nhật hoặc là ngày lễ thì thời hạn được lùi lại tiếp sau ngày chủ nhật hoặc là ngày lễ đó. Nhưng tôi cũng xin lưu ý ông là khi thụ hưởng hoặc là kí một tờ séc thanh toán cần phải xem xét kĩ để đảm bảo đó là một tờ séc hợp lệ không bị từ chối thanh toán.

Park: Vâng, tôi hiểu thưa bà. Tôi sẽ chú ý. Nhưng nhân tiện cũng xin bà nói thêm để tôi nhớ.

Thu: Xin ông nhớ cho, một tờ séc hợp lệ là tờ séc không bị tẩy xóa, sử a chữa, không ghi thêm về các điều kiện thanh toán, số tiền bằng số, bằng chữ phải khớp nhau.

Park: Khi phát hành séc, chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền có phải kí không ?

Thu: Có. Chủ tài khoản phải kí, phải đóng dấu và chữ kí phải đúng quy cách của người phát hành séc.

Park: Thế nào là đúng quy cách ạ ?

Thu: Đúng quy cách nghĩa là phải kí và đánh dấu đúng chỗ và phải kí đúng như mẫu chữ kí đã đăng kí.

Park: Vâng tôi biết, đây là một điều tôi cần phải nhớ kĩ. Vì ở bên nước chúng tôi, người ta có thể dùng dấu tên thay cho chữ kí do đó phải chú ý kí sao cho hoàn toàn đúng với chữ kí đã đăng kí.

Thu: Vâng, ở Việt Nam, chữ kí là rất quan trọng vì thế người việt Nam ít khi thay đổi chữ kí.

Park: Bây giờ thì tôi đã rõ cả rồi. Hy vọng là tôi không để xảy ra sai sót gì trong khi thực hiện nhiệm vụ của người ủy quyền. xin cảm ơn bà.

Thu: Không có gì. Chúc ông hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.  

Sur le même sujet

Commentaires

Autres