Vietnamien du tourisme: Leçon 1: Louer une chambre d’hôtel

(VOVWORLD) - Nous allons apprendre dans cette première leçon comment exprimer en vietnamien pour louer une chambre d’hôtel.

 

Vietnamien du tourisme: Leçon 1: Louer une chambre d’hôtel - ảnh 1

 

Mots nouveaux: Khách sạn, còn phòng, thuê, bảng giá, phòng đơn, phòng đôi, điền vào phiếu, quen, giúp, người nước nào, quốc tịch, giới tính, số hộ chiếu, đợi, chìa khóa.

Conversation

France: Chào chị

Receptionniste: Chào anh.

France: Xin lỗi, khách sạn còn phòng không chị ?

Receptionniste: Còn anh ạ. Anh muốn thuê loại phòng nào ?

France: Chị cho tôi xem bảng giá được không ?

Receptionniste: Đây, mời anh xem.

France: Phòng đơn, 15 đô la Mĩ / 1 ngày đêm. Phòng đôi, 20 đô la Mĩ/1 ngày đêm. Chị cho tôi thuê một phòng đơn ở tầng 3.

Receptionniste: Vâng, xin anh điền vào phiếu này ạ.

France: Tôi không quen viết loại đơn này. Chị điền giúp tôi được không ạ.

Receptionniste: Vâng, được ạ. Xin lỗi anh tên là gì ?

France: Tôi là France Smith.

Receptionniste: France Smith. Anh là người nước nào ?

France: Tôi là người Canada.

Receptionniste: Quốc tịch: Canada. Giới tính: Nam. Số hộ chiếu của anh là gì ạ ?

France: Chị đợi một chút. Số hộ chiếu của tôi là: 308976CD.

Receptionniste: Xin lỗi, anh sẽ ở đây bao lâu ?

France: Tôi sẽ ở đây 4 ngày. Hôm nay, là ngày 15, tôi sẽ ở đây đến hết ngày 19.

Receptionniste: Được rồi anh ạ. Đây là chìa khóa phòng anh. Phòng 5 tầng 2. Nếu anh cần gì thì cứ gọi nhé. Chúc anh ngủ ngon.

France:  Cám ơn chị.

Commentaires

Autres