Vietnamien du tourisme : Leçon 4 : Présenter les différents services de la société

(VOVWORLD) - Nous apprenons dans cette leçon à présenter les différents services de la société.
Vietnamien du tourisme : Leçon 4 : Présenter les différents services de la société - ảnh 1

Mots nouveaux : Lễ tân, văn phòng đại diện, trưởng văn phòng đại diện, phó văn phòng đại diện, phòng họp, phòng làm việc của nhân viên, tiếp thị, nhân viên tiếp thị, phụ trách tiếp thị, đối tác, phía đối tác, cộng sự.

Conversation

Takeda : Xin chào ông giám đốc và chào các vị.

Trần Thông : Xin chào ông Takeda. Chúng tôi phải xin lỗi vì đã đến trễ mất 10 phút vì bị kẹt xe.

Takeda : Không sao, ở Việt Nam bị kẹt xe là chuyện thường, chúng tôi cũng hay bị kẹt xe lắm. Trước khi vào công việc chúng tôi muốn mời các vị đi thăm văn phòng đại diện của chúng tôi.

Trần Thông : Xin cảm ơn ông.

Takeda : Đây là phòng lễ tân. Xin giới thiệu đây là chị Kim Anh. Người mà các ông hay gặp trên điện thoại. Còn đây là anh Huy Hoàng.

Kim Anh + Huy Hoang : Chào các ngài !

Trần Thông: Chào chị Kim Anh, chào anh Huy Hoàng.

Takeda : Còn theo hành lang đi vào phía trong là phòng họp và hai phòng nhỏ hơn là phòng của hai ông phó đại diện. Mời các ngài đi lên tầng hai. Đây là phòng làm việc của nhân viên.

Trần Thông : Ồ, phòng này rộng quá ! Có bao nhiêu nhân viên làm việc ở đây ?

Takeda : Có 10 nhân viên Việt Nam và Nhật Bản. Cả tôi và ngài Ymura cũng làm việc tại đây. Bên cạnh là phòng của trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội. Còn phía bên phải cầu thang cũng là phòng làm việc của 15 nhân viên Việt Nam và Nhật Bản. Trong cùng là phòng fax và photocopy do một nhân viên Việt Nam phụ trách. Các ngài vừa đi tham quan toàn bộ văn phòng đại diện của chúng tôi. Bây giờ, chúng ta trở lại hội trường để bắt đầu làm việc.

Commentaires

Autres