Pelajaran 05

 
 

 (VOVWORLD) -

1.Sekarang bulan apa?

- Bây giờ là tháng mấy?

2. Bulan ini bulan Januari.

- Tháng này là tháng Một.

3. Bulan depan bulan apa?

- Tháng tới là tháng mấy?

4. Bulan depan bulan Februari.

- Tháng tới là tháng Hai.

5- Bulan sesudah bulan depan adalah bulan Maret.

-Tháng sau tháng tới là tháng Ba.

6. Bulan silam adalah bulan Desember.

- Tháng trước là tháng Mười Hai.

7. Ke-duabelas bulan adalah

- Mười hai tháng là:

- Januani: Tháng Một.

-Feberuari: Tháng Hai.

- Maret: Tháng Ba.

- April: Tháng Tư.

- Mei: Tháng Năm.

- Juni: Tháng Sáu.

- Juli: Tháng Bảy.

- Agustus:  Tháng Tám.

- September: Tháng Chín.

- Oktober:  Tháng Mười.

- November: Tháng Mười Một.

-Desember: Tháng Mười Hai.


Komentar

Yang lain