បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាម-កម្ពុជា។

Vovworld-ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ រវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា បានមានការ
បោះជំហានដ៏ល្អប្រសើ។ ទំនាក់ទំនងនេះ ត្រូវបានពូនជ្រុំ ដោយជំនាន់ជាច្រើន
 និងបានកំពុង​អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៏ អប់រំ។ល។
 ក្នុងនោះ ទំនាក់ទំនង សេដ្ឋកិច្ច បានមានការបោះជំហានដ៏ខ្លាំងក្លា និងនេះក៏​ជា
កក្តាដ៏សែនសំខាន់ ​រួមចំណែកកសាងទំនាក់ទំនង​​អ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាព ប្រពៃ
ណី ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ ចីរភាព យូរអង្វែង រវាងប្រទេសទាំង២ ប្រកបដោយជោគជ័យ។

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាម-កម្ពុជា។ - ảnh 1
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វៀតណាម -កម្ពុជា(http://vov.vn)

វៀតណាម និងកម្ពុជា ជាប្រទេស ២ ដែលមានបណ្ដាលក្ខណះធម្មជាតិងាយស្រួល 
បំពេញបន្ថែមអោយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឌ្យន៏។ និង នាបច្ចុប្បនគឺ ដំណាក់កាល
 ​“មាស” ​ដើម្បី​ជំរុញ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី។ នេះគឺជា
ការបញ្ជាក់របស់ លោក Vu Thinh Cuong ទីប្រឹក្សារពាណិជ្ជកម្ម នៃនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជ
កម្ម​វៀតណាម ប្រចាំនៅកម្ពុជា ​នាពេលស្ដីអំពី សក្ដានុភាពសហប្រតិបត្តិការ រវាង
ប្រទេសទាំងពីរ៖​

        “វៀតណាមនិងកម្ពុជាមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រងាយស្រួល ជាមួយខ្សែរព្រំដែន
គោករួម​ ប្រវែង ជាង ១ ១០០ គីឡូមែត្រ ឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន ១០ របស់វៀតណាម ​និង
 ខេត្ត​ ចំនួន ៩ របស់កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទំនៀបទំលាបរបស់ប្រទេសទាំងពីរ​ប្រ
ហាក់​ប្រហែល​គ្នា តម្រូវការអំពីការប្រើប្រាស់ទំនិញរបស់កម្ពុជាធំ ​តម្រូវ​ការ​អំពី គុណភាព និងបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវខ្ពស់​ សមស្របជាមួយសមត្ថភាពផលិតកម្ម​របស់
វៀតណាម។ ”

ទន្ទឹមនឹងលក្ខណះងាយស្រួល អំពីធម្មជាតិ ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច 
រវាងប្រទេសទាំងពីរ នៅទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់​ជា ពិសេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់របស់វៀតណាម និងកម្ពុជា។ នៅបណ្ដាជំនួប​រវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ 
ភាគីទាំងពីរ សុទ្ធតែអះអាងនូវសារសំខាន់ របស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច 
ពាណិជ្ជកម្ម និងសន្យាបន្តបើកទូលាយ និងលើកកំពស់កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ អោយ
សមនឹងគោលបំណង និងសក្ដានុភាពដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ
ប្រទេសទាំងពីរ បានឯកភាព ប្តេជ្ញាចិត្ត  ទទួលតំលៃ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបាន ៥ពាន់
លានដុល្លាអាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០១៥។ ដើម្បី​ជាក់ស្ដែង​បនីយកម្មប្រការនេះវៀតណាម 
និងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច​ព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើន អំពីសេដ្ឋ
កិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា៖ កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជ
កម្ម ( ឆ្នាំ ១៩៩៤) កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ( ១៩៩៨) ការព្រមព្រៀងជំរុញពាណិជ្ជ
កម្មវៀតណាម -កម្ពុជា ដំណាក់​កាល ​២០១២​ -២០១៣​…។ល។

ក្នុងដំណាក់កាល ២០០១ -២០១១ តំលៃប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី រវាងប្រទេរស
ទាំង​២បានកើន​ជិត ១៧ ​ដង ពី ១៦៩ លាន ដុល្លាអាមេរិក ឡើងដល់ ២ពាន់ ៨៣០ 
លានដុល្លា​អាមេរិក  ល្បឿនកំណើន ជាមធ្យមគឺ ៣២,៥%ក្នុង១ឆ្នាំ…។នាបច្ចុប្បន្ន
 មានក្រុមហ៊ុន ​សាខា ​ស្ថាប័ន​ដំណាង ចំនួន  ៦០០ របស់វៀតណាម បានចុះបញ្ជី
ធ្វើសកម្ម​ភាព លើវិស័យជាច្រើន ដូចជា៖ ពាណិជ្ជកម្ម អគ្គីសនី បច្ចេកវិទ្យាសារ
ព័តមាន ​ទេសចរណ៍ ……។ល។

ដើម្បីបង្កលក្ខណះងាយស្រួលបំផុតអោយអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាម ធ្វើ​សកម្ម
ភាព  នៅកម្ពុជា ទេសាភិបាលធនាគារជាតិវៀតណាម Nguyen Van Binh បានអះ អាងថា៖ ទន្ទឹមនឹងការដោះស្រាយបណ្ដាបញ្ហាអំពីបែបបទ គោលនយោបាយ 
ធនាគារជាតិវៀតណាម នឹងបន្តអនុញ្ញ័ត្តិអោយបណ្ដាធនាគារពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់
វៀតណាម បើកសាខា ធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជា ដើម្បីជួយ ទូទាត់ និងផ្គត់ផ្គងទុន
អោយ​បណ្ដាអង្គភាពអាជិវកម្មវិនិយោគនៅទីនេះ៖​

“យុទ្ធសាស្ត្រនៃធនាគារជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺ ជំរុញយ៉ាងខ្លាំង បណ្ដា​អង្គការ
ឥណទាន វៀតណាមបើកសាខានៅទីនេះ។ តាមទឹសរបស់យើងគឺ នៅទីផ្សារកម្ពុជា​
 យើងត្រូវ ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បី មានក្រុមមួយ នៃធនាគារជួរមុខចំនួន ១០ របស់វៀត
ណាម មានសាខានៅទីនេះ។  ”

បណ្ដាសមិទ្ធិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរយះពេលកន្លងទៅ ​បានរួមចំ ណែក ជំរុញថែមទៀត ចំណងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា បន្តអភិវឌ្ឍន៍ ​ប្រកបដោយ  ល្អប្រសើ តាមទឹស៖ អ្នកជីតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
គ្រប់វិស័យ ចីរភាពយូរអង្វែង
 រួមចំណែកចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពសម្បូររុងរឿង
របស់ប្រទេសនិមួយៗ ៕  ​  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ