កាហ្វេស៊ុត-ប្រភេទកាហ្វេពិសេសដោយឡែកនៅរដ្ឋធានីហាណូយ

កាហ្វេស៊ុត-ប្រភេទកាហ្វេពិសេសដោយឡែកនៅរដ្ឋធានីហាណូយ

(VOVWORLD) -  ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់នាពេលនេះ តាមសំណូមពររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួន យើងខ្ញុំសូមឧទ្ទេសនាមអំពីកាហ្វេស៊ ...
វៀតណាម-ទីមកដល់គួរទាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិនបរទេស

វៀតណាម-ទីមកដល់គួរទាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិនបរទេស

(VOVWORLD) -ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំនួន១៦៨របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់មកពីប ...
កាហ្វេ Buon Ma Thuot ខេត្ត Dak Lak

កាហ្វេ Buon Ma Thuot ខេត្ត Dak Lak

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ email និងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ចំន ...
ឧទ្ទេសនាម អំពីស្រុកកំណើតរបស់មុខម្ហូបពិសេសដោយឡែកពីទានៅរដ្ឋធានីហាណូយ

ឧទ្ទេសនាម អំពីស្រុកកំណើតរបស់មុខម្ហូបពិសេសដោយឡែកពីទានៅរដ្ឋធានីហាណូយ

(VOVWORLD) -ទីរួមស្រុក Van Dinh ចំណុះស្រុក Ung Hoa ចំងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋធានី ហាណូយប្រមាណ៥០គីឡូម៉ែត្រ។ ប្រជាជនជាច្រើននៅទីនេះប្រកបមុខ ...
ការអភិរក្សនិងអភិវដ្ឍន៍សត្វពានរៈ Vooc cha va ជើងពណ៌ត្នោតនៅទីក្រុង Da Nang

ការអភិរក្សនិងអភិវដ្ឍន៍សត្វពានរៈ Vooc cha va ជើងពណ៌ត្នោតនៅទីក្រុង Da Nang

(VOVWORLD) - លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ email និងទូរ ស័ព្ ...
តំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van

តំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van

(VOVWORLD) -Dong Van ជាស្រុកមួយនៅតំបន់ព្រំដែនឆ្ងាយដាច់ស្រយាលរបស់ខេត្ត  Ha Giang ចំងាយពីរដ្ឋធានីហាណូយបែកខាងជើងចំនួន៤៥០គីឡូម៉ែត្រ។ D ...
ទស្សនាទួលភ្នំខ្សាច់ Bay នៅ Mui Ne

ទស្សនាទួលភ្នំខ្សាច់ Bay នៅ Mui Ne

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាលណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រចំនួន១៩៤មកពី ៣៩ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដី។ រីឯ ...
រនាតថ្ម

រនាតថ្ម

(VOVWORLD)-សនាមអំពីរនាតថ្ម (បណ្ដាជនជាតិ Tay Nguyen នៅវៀតណាមបានហៅ ថា៖ Goonglu មានន័យថា៖សម្លេងថ្មដូចជាសម្លេងគង)ជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោម ...
ឧទ្ទេសនាមអំពីផ្សារសម្រាប់ជនបរទេសនៅកណ្តាលទីក្រុងហាណូយ

ឧទ្ទេសនាមអំពីផ្សារសម្រាប់ជនបរទេសនៅកណ្តាលទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) -ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស នៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទមួយចំនួនមកពីប្រទេសនិង តំបន់ដែន ...
ទៅទស្សនា Thung Nai នៅខេត្ត Hoa Binh

ទៅទស្សនា Thung Nai នៅខេត្ត Hoa Binh

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅយើងខ្ញុំទទួលបានការសំណូមពរមួយចំនួនពីលោកអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរមណីយដ្ឋានានានៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងវៀ ...
វៀតណាមនិងកម្ពុជាពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរលើវិស័យនយោបាយ-កិច្ចការបរទេស

វៀតណាមនិងកម្ពុជាពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរលើវិស័យនយោបាយ-កិច្ចការបរទេស

(VOVWORLD) - ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានជំហានអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ល្អប្រសើរលើគ្ ...
 ការចិញ្ចឹមអូទ្រីសនៅវៀតណាម

ការចិញ្ចឹមអូទ្រីសនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលសំបុត្រ email និងទូស័ព្ទចំនួន ១៤៦ របស់មិត្ត អ្នកស្ ...
វិហារថ្ម Phat Diem នៅស្រុក Kim Son ខេត្ត Ninh Binh

វិហារថ្ម Phat Diem នៅស្រុក Kim Son ខេត្ត Ninh Binh

(VOVWORLD) - តាមសំណូមពររបស់មិត្តស្ដាប់ធារ៉ាត និស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅវៀតណាម នាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងឧទ្ទេសនាមចំពោ ...