សិល្បះ Beatbox នៅវៀតណាម

សិល្បះ Beatbox នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -នៅក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់នាពេលនេះ យើងខ្ញុំ  នឹងឆ្លើយសំនួរថា៖  តើសិល្បះ Beatbox នៅវៀតណាមមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ ...
ឧទ្ទេសនាមអំពីចង្កៀងគោម Hoi An លក្ខណៈស្អាតប្រពៃនៃវប្បធម៌វៀតណាម

ឧទ្ទេសនាមអំពីចង្កៀងគោម Hoi An លក្ខណៈស្អាតប្រពៃនៃវប្បធម៌វៀតណាម

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាលផ្សាយជាភាសាបរ ទេស វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រមួយចំនួនមកពីប្រទេសនិង ...
ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់

ឆ្លើយសំណួររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំនួន១៦៨របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់មកពី ...
ប្រព័ន្ធអប់រំនៅវៀតណាម

ប្រព័ន្ធអប់រំនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លែងទៅ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាបរទេសវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ email ទូរស័ព្ទចំនួន 241 របស់មិត្តអ្នកស្ត ...
ឧទ្ទេសនាមអំពីក្លឹបទេសចរដោយកង់របស់ក្រុមជនចាស់ជរា

ឧទ្ទេសនាមអំពីក្លឹបទេសចរដោយកង់របស់ក្រុមជនចាស់ជរា

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសា បរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទមួយចំនួន ...
ឧទ្ទេសនាមអំពីរូបសណ្ឋានដាំបន្លែសរីរាង្គនៅទីក្រុងហាណូយ

ឧទ្ទេសនាមអំពីរូបសណ្ឋានដាំបន្លែសរីរាង្គនៅទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ផ្សាយជាភា សាបរទេសវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទមួយចំនួនមកព ...
ផ្លូវភាជន៍នៅរដ្ឋធានីហាណូយ

ផ្លូវភាជន៍នៅរដ្ឋធានីហាណូយ

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំនួន១៦៨របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់មកព ...
កាហ្វេស៊ុត-ប្រភេទកាហ្វេពិសេសដោយឡែកនៅរដ្ឋធានីហាណូយ

កាហ្វេស៊ុត-ប្រភេទកាហ្វេពិសេសដោយឡែកនៅរដ្ឋធានីហាណូយ

(VOVWORLD) -  ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់នាពេលនេះ តាមសំណូមពររបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួន យើងខ្ញុំសូមឧទ្ទេសនាមអំពីកាហ្វេស៊ ...
វៀតណាម-ទីមកដល់គួរទាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិនបរទេស

វៀតណាម-ទីមកដល់គួរទាក់ទាញចំពោះវិនិយោគិនបរទេស

(VOVWORLD) -ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំនួន១៦៨របស់មិត្តអ្នកស្ដាប់មកពីប ...
កាហ្វេ Buon Ma Thuot ខេត្ត Dak Lak

កាហ្វេ Buon Ma Thuot ខេត្ត Dak Lak

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ email និងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ចំន ...
ឧទ្ទេសនាម អំពីស្រុកកំណើតរបស់មុខម្ហូបពិសេសដោយឡែកពីទានៅរដ្ឋធានីហាណូយ

ឧទ្ទេសនាម អំពីស្រុកកំណើតរបស់មុខម្ហូបពិសេសដោយឡែកពីទានៅរដ្ឋធានីហាណូយ

(VOVWORLD) -ទីរួមស្រុក Van Dinh ចំណុះស្រុក Ung Hoa ចំងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋធានី ហាណូយប្រមាណ៥០គីឡូម៉ែត្រ។ ប្រជាជនជាច្រើននៅទីនេះប្រកបមុខ ...
ការអភិរក្សនិងអភិវដ្ឍន៍សត្វពានរៈ Vooc cha va ជើងពណ៌ត្នោតនៅទីក្រុង Da Nang

ការអភិរក្សនិងអភិវដ្ឍន៍សត្វពានរៈ Vooc cha va ជើងពណ៌ត្នោតនៅទីក្រុង Da Nang

(VOVWORLD) - លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ email និងទូរ ស័ព្ ...
តំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van

តំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van

(VOVWORLD) -Dong Van ជាស្រុកមួយនៅតំបន់ព្រំដែនឆ្ងាយដាច់ស្រយាលរបស់ខេត្ត  Ha Giang ចំងាយពីរដ្ឋធានីហាណូយបែកខាងជើងចំនួន៤៥០គីឡូម៉ែត្រ។ D ...
ទស្សនាទួលភ្នំខ្សាច់ Bay នៅ Mui Ne

ទស្សនាទួលភ្នំខ្សាច់ Bay នៅ Mui Ne

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាលណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រចំនួន១៩៤មកពី ៣៩ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដី។ រីឯ ...