ឆ្នេរសមុទ្រ Nhat Le នៅវៀតណាម

ឆ្នេរសមុទ្រ Nhat Le នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសារបរទេស នៃ វិទ្យុសម្លេង វៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជាច ...
សិល្បៈគំនូរខ្សាច់របស់វៀតណាម

សិល្បៈគំនូរខ្សាច់របស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុសម្លេងវៀត ណាម ទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំនួន២៣៦ មកពី ប្រទេសនិងតំ ...
ការប្រឡងហាត់ប្រាណពេលព្រឹកពេលចន្លោះម៉ោងនិងក្បាច់គុនសំរាប់សិស្សបឋមសិក្សានៅវៀតណាម

ការប្រឡងហាត់ប្រាណពេលព្រឹកពេលចន្លោះម៉ោងនិងក្បាច់គុនសំរាប់សិស្សបឋមសិក្សានៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មាធិការផ្សាយភាសាបរទេសវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជាច្រើនលើពិ ...
មណ្ឌលទេសចរណ៍ Tam Dao នៅវៀតណាម

មណ្ឌលទេសចរណ៍ Tam Dao នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសារបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ចំនួន 2 ...
ដំណើរកម្សាន្តទស្សនាទីក្រុងហាណូយដោយឡានក្រុងពីរជាន់គ្មានដំបូល

ដំណើរកម្សាន្តទស្សនាទីក្រុងហាណូយដោយឡានក្រុងពីរជាន់គ្មានដំបូល

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! យើងខ្ញុំមានក្តីសោ មនស្សរីករាយដែលបានជួបជាមួយមិត្តអ្នកស្តាប់ឡើងវិញក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រមិត្តអ្នកស ...
បំផុសចលនា “ស្វែងយល់អំពីការិយាល័យអាស៊ាន-VOV5” ឆ្នាំ២០១៨

បំផុសចលនា “ស្វែងយល់អំពីការិយាល័យអាស៊ាន-VOV5” ឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ ការិយាល័យអាស៊ាន គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម (VOV5) នឹងរំលឹកខួបលើកទី១០នៃពិធ ...
ប្រជុំផ្សារ Tam Duong Dat នៅខេត្ត Lai Chau

ប្រជុំផ្សារ Tam Duong Dat នៅខេត្ត Lai Chau

(VOVWORLD) - ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មាធិការផ្សាយភាសាបរទេសវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជាច្រើនលើពិ ...
ប៉ុស្ដិ៍ផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ

ប៉ុស្ដិ៍ផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី។ ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជាភាសារបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់ ...
រូបសណ្ឋាន “Homestay” នៅភូមិ Nam Dam ឃុំ Quan Ba ស្រុក Quan Ba ខេត្ត Ha Giang

រូបសណ្ឋាន “Homestay” នៅភូមិ Nam Dam ឃុំ Quan Ba ស្រុក Quan Ba ខេត្ត Ha Giang

(VOVWORLD) -ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈ កម្មការកិច្ចការបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទពីមិត្តអ្នកស្តាប់មួយចំនួនលើទ ...
ចលនាហាត់ប្រាណដោយឧបករណ៍នៅកណ្ដាលវាល នៅទីក្រុងហាណូយ

ចលនាហាត់ប្រាណដោយឧបករណ៍នៅកណ្ដាលវាល នៅទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) - លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការផ្សាយជា ភាសាបរទេស វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទចំន ...
ភូមិរបរសិប្បកម្មចម្លាក់ឈើវិចិត្រលិល្បៈ Thiet Ung ឃុំ Van Ha ស្រុក Dong Anh ទីក្រុងហាណូយ

ភូមិរបរសិប្បកម្មចម្លាក់ឈើវិចិត្រលិល្បៈ Thiet Ung ឃុំ Van Ha ស្រុក Dong Anh ទីក្រុងហាណូយ

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី។ ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេង វៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់មិត ...
ឧទ្ទេសនាមអំពីរបរធ្វើទ្រូរបស់ភូមិ Thu Sy ខេត្ត Hung Yen

ឧទ្ទេសនាមអំពីរបរធ្វើទ្រូរបស់ភូមិ Thu Sy ខេត្ត Hung Yen

(VOVWORLD) -ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី! យើងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបាន ជួបជាមួយ មិត្តអ្នកស្តាប់ឡើងវិញក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្ ...
ទំនៀមទំលាប់ទៅវត្តនាដើមឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនវៀតណាម

ទំនៀមទំលាប់ទៅវត្តនាដើមឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនវៀតណាម

(VOVWORLD) - នៅពេលនិទាឃរដូវមកដល់ម្ដងៗគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំថ្មីមួយដោយមាន បំណងប្រាថ្នានិងសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មីដ៏ល្អប្រសើរជាងមុន។ហើយក្ន ...
សកម្មភាពលែងកំសាន្តនាដើមនិទាឃរដូវនៅទីក្រុងហូជីមិញ

សកម្មភាពលែងកំសាន្តនាដើមនិទាឃរដូវនៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) -លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី។ ក្នុង ២ សប្តាហ៍កន្លងទៅ គណៈកម្ម ការកិច្ចការបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិងទូរស័ព្ទរបស់ ...