ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Cao Lan នៅខេត្ត Bac Giang

ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Cao Lan នៅខេត្ត Bac Giang

(VOVWORLD) - ក្នុងសង្ខាជីវិត ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពារគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ ដែលកត់សម្គាល់នូវភាពពេញវ័យនិងជារបត់សំខាន់ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ...
ពិធីបុណ្យ Pang a របស់ជនជាតិ La Ha

ពិធីបុណ្យ Pang a របស់ជនជាតិ La Ha

(VOVWORLD) -ជនជាតិ La Ha ជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចរស់នៅតាមបណ្តោយទន្លេ Da នៃខេត្ត Son La និង ខេត្ត Lai Chau ភាគខាងជើងវៀតណាម ...
លក្ខណវប្បធម៌ព្រលឹងក្នុងពេលបាយទទួលភ្ញៀវរបស់ជនជាតិថៃនៅភាគពាយព្យ

លក្ខណវប្បធម៌ព្រលឹងក្នុងពេលបាយទទួលភ្ញៀវរបស់ជនជាតិថៃនៅភាគពាយព្យ

(VOVWORLD) -ជនរួមជាតិជនជាតិ Thai នៅតំបន់ភ្នំពាយព្យវៀតណាម បច្ចុប្បន្ននៅរក្សាបានទំនៀម ទម្លាប់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ នោះគឺការចាកជ្រូច ...
លក្ខណៈវិសេសវិសាលរបស់ពិធីបុណ្យទាននានានៅតំបន់ព្រៃភ្នំ

លក្ខណៈវិសេសវិសាលរបស់ពិធីបុណ្យទាននានានៅតំបន់ព្រៃភ្នំ

(VOVWORLD) -នៅប្រទេសវៀតណាម និទាឃរដូវជារដូវរបស់ពិធីបុណ្យ ទានជាច្រើន ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីភាគខាងជើងរហូតទៅដល់ភាគខាងត្បូង។ នៅតំបន់ ជនជាតិភ ...