រក្សាសិល្បៈត្បាញកាផារបស់ជនជាតិ Chu Ru

រក្សាសិល្បៈត្បាញកាផារបស់ជនជាតិ Chu Ru

2017-04-24 - 16:57:46

(VOVworld)-សម្រាប់បណ្តាជនជាតិ​នៅតំបន់ Tay Nguyen ក្នុងនោះមានជនជាតិ Chu Ru វិញ កាផាជា ប្រដាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកភូមិក្នុងជីវភាពរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃ។ ចំពោះពួកគេ កាផាបង្កប់ក្នុងនោះនូវ កត្តាវប្បធម៌និងមនោសញ្ចតនារបស់ខ្លួនអំពី ធម្មជាតិ អំពីជីវភាព ប្រចាំថ្ងៃទៀតផង។

អានបន្ថែម

ជនជាតិ Chu-ru រក្សាបានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ពិសេសនៅតំបន់ Tay Nguyen

ជនជាតិ Chu-ru រក្សាបានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ពិសេសនៅតំបន់ Tay Nguyen

2017-04-17 - 13:32:24

(VOVworld)-Chu-ru ជាជនជាតិរស់នៅជាយូរណាស់ មកហើយនៅតំបន់ Tay Nguyen (វៀតណាម)។​ទោះបី ជាមានចំនួនប្រជាជនតិចតួចក៏ដោយ ប៉ុន្តែជនជាតិ Chu-ru នៅរក្សាបានអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិខ្លួនរួម ទាំងទំនៀមទម្លាប់ ពិធីបុណ្យ និងឃ្លាំងសុភាសិតប្រជាប្រិយ រឿងនិទាន វីរៈកថា និងឧបករណ៍តន្ត្រីដ៏សម្បូរបែប។

អានបន្ថែម

ជាលក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

2017-04-10 - 18:50:34

(VOVworld)-ជនជាតិ Gie Trieng ច្រើនរស់នៅតាម តំបន់ប៉ែកខាងជើងខេត្ត Kon Tum។ បានប្រសូត្រឡើង និងធំដឹងក្តីក្នុងទេសភាពធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបានជាដួង ចិត្តរបស់ពួកគេគឺ សាមញ្ញនិងជិតស្និទ្ធជាមួយធម្មជាតិ ណាស់។​ ប្រការនេះបានសម្តែងច្បាស់ក្នុងផលិតផល ត្បាញរបស់ខ្លួន។ ជនជាតិ Gie Trieng ពូកែខាងត្បាញប្រដាប់ប្រើប្រាស់ដោយវត្ថុ ធាតុដើម មានស្រាប់ដូចជា ផ្តៅ ក្រែក ពកនិងវល្លីច្រើនប្រភេទ។ ក្នុងចំណោមវត្ថុ ទាំងអស់នេះ ប្រដាប់ពិសេសបំផុតគឺជាល។ ជាលជាវត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុង ជីវភាពប្រចាំ ថ្ងៃរបស់ជនជាតិ Gie Trieng ព្រមទាំងជាវត្ថុនៅជាប់ខ្លួនរបស់ នារីនៅទីនេះផងដែរ។

អានបន្ថែម

ត្រីជូរម្ហូបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

ត្រីជូរម្ហូបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

2017-04-03 - 15:04:33

(VOVworld)-ម្ហូបត្រីជូរជាមុខម្ហូបប្រពៃណីយូរអង្វែង របស់ជនជាតិ Gie Trieng លើតំបន់ Tay Nguyen និយាយ រួម។ រីឯសម្រាប់ជនជាតិ Gie Trieng រស់នៅខេត្ត Quang Nam វិញ ត្រីជូជាម្ហូបពិសេសរបស់ពួកគេដែលមិនអាច ខ្វះបានឡើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យនានា។ ដោយពោរពេញទៅដោយ លក្ខណៈវិសេសវិសាល ដូច្នេះ ត្រីជូរបានក្លាយទៅជាអត្ថសញ្ញាណ ដោយឡែករបស់ជនជាតិ Gie Trieng។

អានបន្ថែម

ពីធីអំណរបាយថ្មីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

ពីធីអំណរបាយថ្មីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

2017-03-27 - 10:00:00

(VOVworld)-ពិធីអំណរបាយថ្មី (ឬហៅថាពិធីអំណរ ស្រូវថ្មី)ជាទំនៀមទម្លាប់មានតាំងពី យូរណាស់មក ហើយរបស់ជនរួមជាតិបណ្តាជនជាតិរស់នៅតាមភ្នំ Truong Son ។ សម្រាប់ជនជាតិ Gie Trieng វិញ ពិធី អំណរបាយថ្មីជាពិធីធំមួយពោរពេញទៅដោយ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ដោយឡែករបស់ខ្លួន។

អានបន្ថែម

Dinh Tut ឧបករណ៍តន្ត្រីប្រជាប្រិយរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

Dinh Tut ឧបករណ៍តន្ត្រីប្រជាប្រិយរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

2017-03-20 - 14:34:18

(VOVworld)-ជនជាតិ Gie Trieng តាំងទីលំនៅភាគ ច្រើននៅភាគខាងជើងនៃ​បណ្តាខេត្ត Tay Nguyen ដោយមានចំនួនប្រជាជនជិត ៣ម៉ឺន៣ពាន់នាក់។ ដោយឡែក នៅស្រុកភ្នំ Nam Giang ខេត្ត Quang Nam គឺមានចំនួនជនជាតិ Gie Trieng ជិត២ ម៉ឺននាក់។ ក្នុងជីវភាពវប្បធម៌របស់ ជនជាតិនេះ សិល្បៈសម្តែងប្រជាប្រិយជាប្រភេទតន្ត្រីសម្បូរបែបដែលក្នុង នោះមាន Dinh Tut។ Dinh Tut ជាឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទ សាមញ្ញប៉ុន្តែ មានសម្លេងគ្រលួច រួមជាមួយការសម្តែងជាក្រុមៗ ដោយមានការរួមបញ្ចូល រវាងភ្លេង របាំជាមួយនឹង សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng ទៀតផង ។

អានបន្ថែម

ទំនៀមទម្លាប់ “cui hua hon” ក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Gie Trieng

ទំនៀមទម្លាប់ “cui hua hon” ក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Gie Trieng

2017-03-13 - 18:44:11

(VOVworld)-ជនជាតិ Gie Trieng ជាជនជាតិភាគតិច មួយរស់នៅភាគឦសាន ជួរភ្នំ Truong Son ។ ជនជាតិ នេះមានចំនួនប្រជាជនជាង៥ម៉ឺននាក់ដែល​ភាគច្រើន តាំងទីលំនៅ នៅខេត្ត Kon Tum។ ក្រៅពីឃ្លាំងវប្បធម៌ ប្រជាប្រិយដ៏សម្បូរ បែបមក ជនជាតិ Gie Trieng នៅរក្សាបានទំនៀម ទម្លាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ពោរពេញ ទៅដោយអត្តសញ្ញាវប្បធម៌ដោយឡែក របស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការឧទ្ទេសនាមអំពីទំនៀម ទម្លាប់ “cui hua hon” ក្នុង អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Gie Trieng។

អានបន្ថែម

សម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Gie Trieng

សម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Gie Trieng

2017-03-06 - 13:37:47

(VOVworld)-Gie Trieng ជាជនជាតិដែលមានខឿន វប្បធម៌ប្រជាប្រិយដ៏វិសេសវិ​សាលនិងរក្សាបានកត្តា វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនតំបន់ខាងជើង Tay Nguyen វៀតណាម។ ជាពិសេស សម្លៀកបំពាក់របស់ ជនជាតិ Gie Trieng គឺបង្ហាញនូវ ចរិតលក្ខណៈដោយឡែកតាមរយៈការ តែងលំអសម្លៀកបំពាក់និងរបៀបស្លៀកពាក់ របស់ប្រជាជន។

អានបន្ថែម

ជនជាតិ Gie Trieng នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវ

ជនជាតិ Gie Trieng នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវ

2017-02-27 - 15:58:02

(VOVworld)-ជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិ ភាគតិចទាំង៦នៅខេត្ត Kon Tum ជនជាតិ Gie Trieng មានចំនួនប្រជាជនសរុប៣៣ម៉ឺននាក់ដែលរស់នៅ ភាគច្រើននៅ ស្រុក Dak Glei និងស្រុក Ngoc Hoi តាម បណ្តោយផ្លូវហូជីមិញជាប់ជាមួយព្រំដែន ប្រទេសឡាវភាតរៈ។ជនជាតិ Gie Trieng មានជីវភាពរស់នៅខាងស្មារតីសម្បូរបែប ហើយរហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ន ជនជាតិនេះនៅរក្សាបានលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេស វិសាលជា ច្រើន។ ក៏ដូចជាជនជាតិដទៃក្នុងសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមដែរជន ជាតិ Gie Trieng មានការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសជាតិផងដែរ។

អានបន្ថែម

ចម្រៀងប្រជាប្រិយរបស់ជនជាតិ H’re

ចម្រៀងប្រជាប្រិយរបស់ជនជាតិ H’re

2017-02-20 - 15:41:11

(VOVworld)-ចម្រៀងប្រជាប្រិយរបស់ជនជាតិ H’re ជាប្រភេទសិល្បៈសម្តែងដែល បានមនុស្សគ្រប់រូប និយមចូលចិត្ត ក្នុងនោះគឺចង្វាក់ចម្រៀង H’choi (ka choi)និង Ta leu (Ka leu) ដែលមានប្រជាប្រិយ ភាពបំផុតរបស់ជនជាតិ H’re។ ក្នុងជីវភាពវប្បធម៌ប្រចាំថ្ងៃ ជនជាតិ H’re អាចច្រៀងចម្រៀងប្រជាប្រិយនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលា។

អានបន្ថែម

ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិ H’re

ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិ H’re

2017-02-13 - 18:51:23

(VOVworld)-ជនជាតិ H’re មានទំនៀមទម្លាប់ធ្វើចំការ និងស្រែទឹក ដូច្នេះ ជីវភាពរស់ នៅខាងជំនឿសាសនា បានផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើការវិវឌ្ឍន៍របស់ដើម ស្រូវ។ តាំងពីយូរ យាមក ជនជាតិ H’re បានជឿជាក់ថា វត្ថុទាំងអស់លើលោកគឺសុទ្ធតែមានទេវតា តាមនោះជនជាតិនេះតែង តែរៀបចំពិធីសែនព្រែនបួងសួងសូមឲ្យទេវតាប្រទានពរ បញ្តេញគ្រោះ ចង្រៃនិងជំងឺរាតត្បាត ជាពិសេសគឺសូមឲ្យរដូវអំណោយផល មនុស្ស គ្រប់រូបបានរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តត្រាន។

អានបន្ថែម

អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនជាតិ H’re

អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនជាតិ H’re

2017-02-06 - 15:12:50

(VOVworld)-ជនជាតិ H’re ជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅ ជាមួយធម្មជាតិព្រៃភ្នំ តាម នោះ លក្ខណៈវប្បធម៌របស់ ពួកគេគឺសម្បូរបែបនិងវិសេសវិសាលណាស់។ វប្បធម៌ ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ H’re មានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ដោយឡែក ប៉ុន្តែក៏ពោរ ពេញទៅដោយតម្លៃវប្បធម៌របស់ជនជាតិនានា នៅតំបន់ Truong Son-Tay Nguyen ផងដែរ។

អានបន្ថែម

បុណ្យតេតកក់ក្តៅនៅស្រុកកោះ Truong Sa

បុណ្យតេតកក់ក្តៅនៅស្រុកកោះ Truong Sa

2017-01-30 - 10:00:00

(VOVworld)-ទោះបីជានៅឆ្ងាយពីដីគោករាប់រយម៉ាយ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ស្រុកកោះ Truong Sa ខេត្ត Khanh Hoa នៅតែបានទទួលបុណ្យតេតឆ្នាំរកានព្វស័កយ៉ាងកក់ ក្តៅ។ ជំនះពុះពាររាល់ការលំបាកនិងអាកាសធាតុមិន អំណោយផល ជាពិសេសគឺ ឃ្លាត ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារផង ប៉ុន្តែ កម្មាភិបាល យុទ្ធជននិងប្រជាជននៅស្រុកកោះ Truong Sa បានរួមគ្នាទទួលបុណ្យតេត ប្រពៃណីដោយសប្បាយរីករាយថែមទាំង កក់ក្តៅណាស់។

អានបន្ថែម

លក្ខណៈវិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិ H’re

លក្ខណៈវិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិ H’re

2017-01-16 - 10:00:00

(VOVworld)-ក៏ដូចជាជនជាតិដទៃក្នុងសហគមន៍ជន ជាតិជាភាតរៈទាំង៥៤ដែរ ជនរួមជាតិ ជាជនជាតិ H’re មានវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងវិសេសវិសាល ណាស់។ វប្បធម៌ប្រពៃ ណីរបស់ជនជាតិ H’re មាន អត្តសញ្ញាណដោយឡែកប៉ុន្តែក៏ពោរពេញទៅ ដោយកត្តាវប្បធម៌របស់ជន ជាតិដទៃមួយចំនួននៅតំបន់ខ្ពង់រាប Truong Son- Tay Nguyen ផងដែរ។

អានបន្ថែម

វប្បធម៌ជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិ Kho Mu

វប្បធម៌ជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិ Kho Mu

2017-01-09 - 15:27:25

(VOVworld)-ជនជាតិ Kho Mu នៅវៀតណាមមានពិធី បុណ្យជាច្រើនដូចជា ៖ពិធី សែនព្រេនខ្មោចភូមិសែន ជីដូនជីតានិងសែនរដូវអំណោយផល។ ក្នុងនោះ ពិធី សែន ជីដូនជីតានិងសែនរដូវអំណោយផលត្រូវបាន គេចាត់ទុកជាទំនៀមទម្លាប់ពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈវប្បធម៌គួរឲ្យ ទាក់ទាញក្នុងជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិ Kho Mu។

អានបន្ថែម

លក្ខណៈធម្មជាតិក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងតន្ត្រីរបស់ជនជាតិ Kho Mu

លក្ខណៈធម្មជាតិក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងតន្ត្រីរបស់ជនជាតិ Kho Mu

2016-12-26 - 13:46:29

(VOVworld)-ដោយមានទំនៀមទម្លាប់ធ្វើស្រែចំការ និងមានជីវភាពរស់នៅជិតស្នីទ្ធជាមួយធម្មជាតិ ដូច្នេះ ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិ Kho Mu មានលក្ខណៈ ផ្សាភ្ជាប់ ជាមួយព្រៃភ្នំ។ ទោះបីជាជីវភាពបច្ចុប្បន្ន មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែស្លាក់ ស្នាមនៃទំនៀមទំលាប់យ៉ាង ល្អប្រសើរពីសម័យមុននេះនៅដិតដាមជានិច្ចក្នុងជីវភាព​រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ របស់ជនជាតិ Kho Mu តាមរយៈសកម្មភាពពិធីបុណ្យនានានិងក្នុងតន្ត្រី ប្រពៃណីផងដែរ។

អានបន្ថែម

របរសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិ Kho Mu

របរសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិ Kho Mu

2016-12-19 - 17:49:16

(VOVworld)-ជនជាតិ Kho Mu មានទំនៀមទម្លាប់ធ្វើ ចំការស្រែនិងមានជីវភាពរស់ នៅជិតស្និទ្ធជាមួយធម្ម ជាតិ។ ក្នុងដំណើរការធ្វើពលកម្ម ជនជាតិ Kho Mu មានការ ច្នៃប្រឌិត​បង្កើតឡើងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដោយឫស្សីនិងពកដែលពោរពេញទៅ​ដោយអត្តសញ្ញាវប្បធម៌វិសេសវិសាល របស់ជនជាតិខ្លួន។

អានបន្ថែម

ចង្ក្រានភ្លើងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិ Kho Mu

ចង្ក្រានភ្លើងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិ Kho Mu

2016-12-12 - 17:44:00

(VOVworld)-ជនជាតិ Kho Mu មានទំនៀមទម្លាប់ធ្វើ ស្រែចំការហើយជីវភាពរស់នៅ ជិតស្និទ្ធជាមួយធម្ម ជាតិ ដូច្នេះ វប្បធម៌របស់គេពោរពេញទៅដោយ លក្ខណៈព្រៃភ្នំ។​តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ជនជាតិ Kho Mu តែងតែធ្វើសក្ការៈបូជាព្រះអគ្គីនិងចាត់ ទុកនេះជាព្រះនាំមកនូវ ភាពសុខសាន្តត្រានសម្រាប់ជនជាតិខ្លួន។

អានបន្ថែម

ជនជាតិ Kho Mu នៅវៀតណាម

ជនជាតិ Kho Mu នៅវៀតណាម

2016-12-05 - 14:07:08

(VOVworld)-ជនជាតិ Kho Mu ជាជនជាតិភាគតិច រស់នៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងវៀត ណាម។ ទោះបីជា មានការរស់នៅយ៉ាងសម្របសម្រួលជាមួយជនជាតិ ដទៃក៏ដោយ ប៉ុន្តែជនជាតិ​ Kho Mu នៅរក្សាបាននូវ វប្បធម៌ដោយឡែករបស់ខ្លួនដែរ។ វប្ប ធម៌របស់ជនជាតិ Kho Mu ជាការ លាយបញ្ចូលរវាងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងជីវភាពផលិតកម្ម ជាមួយជីវភាពវប្ប ធម៌វិសេសវិសាលមានអត្តសញ្ញាណដោយឡែក។

អានបន្ថែម

រនាតថ្ម-ឧបករណ៍តន្រ្តីបុរាណរបស់ជនជាតិ K’ho

រនាតថ្ម-ឧបករណ៍តន្រ្តីបុរាណរបស់ជនជាតិ K’ho

2016-11-28 - 16:00:00

(VOVworld)-តាំងពីយូណស់មកហើយ ជនរួមជាតិ K’ho រស់នៅតំបន់ Tay Nguyen ខាងត្បូងបានចេះ ផលិតនិងប្រើប្រាស់រនាតថ្ម។​ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រ ចាំថ្ងៃ រនាតថ្មរបស់ ជនជាតិ K’ho ត្រូវបានសម្តែង ក្នុងជីវភាពព្រលឹង និងក្នុងពិធីបុណ្យនានារបស់សហគមន៍ទៀតផង។

អានបន្ថែម

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ និងទូរស័ព្ទចំនួន ២២៤ របស់មិត្តអ្នក ស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន​ ៤១ លើពិភព លោក។ ក្នុងនាទីប្រអបសំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសា ខ្មែរសូមឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោក អ្នកនាង រនាត​ T’rung តាមសំណើរ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជប៉ុន លោក Ichikawa Momonosuke ដែលមានគោលបំណង ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម​។

អានបន្ថែម