ពិធីបុណ្យ Arieu ping របស់ជនជាតិ Pa ko

ពិធីបុណ្យ Arieu ping របស់ជនជាតិ Pa ko

(VOVWORLD) -ជនជាតិ Pa ko មានពិធីបុណ្យជាច្រើន ប៉ុន្តែ ពិធីបុណ្យ Arieu ping (លើកខ្មោចស្រោចឆ្អឹង)ត្រូវបានចាត់ទុកជាពិធីបុណ្យធំបំផុតរបស ...
ពិធីការវិសេសវិសាលក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Pa ko

ពិធីការវិសេសវិសាលក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Pa ko

(VOVWORLD) -ក្នុងចំណោមពិធីការវដ្តសង្សាជនជាតិ Pa ko យកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនចំពោះពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការរៀបចំបណ្ណាការ។ នៅពេលកូនបុរស កូ ...
ពិធីបុណ្យ Ada របស់ជនជាតិ Pa ko

ពិធីបុណ្យ Ada របស់ជនជាតិ Pa ko

(VOVWORLD) -ពិធីបុណ្យ Ada របស់ជនជាតិ Pa ko ជាពិធីធំនិងសំខាន់បំផុតក្នុងឆ្នាំរបស់ជន ជាតិ Pa ko។ ពិធីបុណ្យនេះបានរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃ៦ខែអស្ ...
ជនជាតិ Pa kô

ជនជាតិ Pa kô

(VOVWORLD) -Pa kô ជាជនជាតិភាគតិចមួយ រស់នៅតាមជួរភ្នំ Truong Son ដែលប្រមូលផ្តុំនៅខេត្តចំនួន២គឺខេត្ត Quang Tri និងនិងខេត្ត Thua Thien ...
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

(VOVWORLD) -រស់នៅភាគច្រើននៅតំបន់ភ្នំ ជនជាតិ Lo Lo នៅរក្សាបានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើន។ ក្នុងនោះ ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ ...
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

(VOVWORLD) -រស់នៅភាគច្រើននៅតំបន់ភ្នំ ជនជាតិ Lo Lo នៅរក្សាបានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើន។ ក្នុងនោះ ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ ...
ផ្ទះ Rong របស់ជនជាតិ Xo Dang

ផ្ទះ Rong របស់ជនជាតិ Xo Dang

(VOVWORLD) -មកជាមួយជនជាតិ Xo Dang នៅតំបន់ Tay Nguyen ភ្ញៀវទេសចរមានការចាប់ អារម្មណ៍បំផុតចំពោះផ្ទះ Rong ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលភូមិនីមួយៗ។ម ...
សំលៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Xo Dang

សំលៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Xo Dang

(VOVWORLD) -Xo Dang ជាជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំង៤៧ដែលរស់នៅ តំបន់ Tay Nguyen ដែលពោរពេញទៅដោយប្រពៃណីវប្បធម៌វិសេសវិសាល ក្នុង ...
វត្ថុបញ្ជាំចិត្តរបស់ជនជាតិ Chu Ru

វត្ថុបញ្ជាំចិត្តរបស់ជនជាតិ Chu Ru

(VOVWORLD) -ចំពោះជនជាតិ Chu Ru ចិញ្ចៀនប្រាក់ជាប្រភេទនៃគ្រឿងអល្លង្ការដែលអ្នក ណាក៏មានដែរ សម្បីតែជនចាស់ជរា យុវជន មិនរើសអើងអ្នកមានអ្នក ...