អំណាចរបស់មេកន្ទ្រាញជនជាតិ Ba Na

អំណាចរបស់មេកន្ទ្រាញជនជាតិ Ba Na

(VOVWORLD) - ជាប្រពៃណីអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ ភូមិនីមួយៗនៃបណ្តាជនជាតិតំបន់ខ្ពង់រាប Tay Nguyen សុទ្ធតែមានមេកន្ទ្រាញម្នាក់ជាមេភូមិ ...
ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Cao Lan នៅខេត្ត Bac Giang

ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Cao Lan នៅខេត្ត Bac Giang

(VOVWORLD) - ក្នុងសង្ខាជីវិត ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពារគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ ដែលកត់សម្គាល់នូវភាពពេញវ័យនិងជារបត់សំខាន់ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ...
ពិធីបុណ្យ Pang a របស់ជនជាតិ La Ha

ពិធីបុណ្យ Pang a របស់ជនជាតិ La Ha

(VOVWORLD) -ជនជាតិ La Ha ជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចរស់នៅតាមបណ្តោយទន្លេ Da នៃខេត្ត Son La និង ខេត្ត Lai Chau ភាគខាងជើងវៀតណាម ...
លក្ខណវប្បធម៌ព្រលឹងក្នុងពេលបាយទទួលភ្ញៀវរបស់ជនជាតិថៃនៅភាគពាយព្យ

លក្ខណវប្បធម៌ព្រលឹងក្នុងពេលបាយទទួលភ្ញៀវរបស់ជនជាតិថៃនៅភាគពាយព្យ

(VOVWORLD) -ជនរួមជាតិជនជាតិ Thai នៅតំបន់ភ្នំពាយព្យវៀតណាម បច្ចុប្បន្ននៅរក្សាបានទំនៀម ទម្លាប់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ នោះគឺការចាកជ្រូច ...