ជនជាតិ Pa kô

ជនជាតិ Pa kô

(VOVWORLD) -Pa kô ជាជនជាតិភាគតិចមួយ រស់នៅតាមជួរភ្នំ Truong Son ដែលប្រមូលផ្តុំនៅខេត្តចំនួន២គឺខេត្ត Quang Tri និងនិងខេត្ត Thua Thien ...
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

(VOVWORLD) -រស់នៅភាគច្រើននៅតំបន់ភ្នំ ជនជាតិ Lo Lo នៅរក្សាបានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើន។ ក្នុងនោះ ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ ...
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិ Lo Lo

(VOVWORLD) -រស់នៅភាគច្រើននៅតំបន់ភ្នំ ជនជាតិ Lo Lo នៅរក្សាបានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើន។ ក្នុងនោះ ទំនៀមទម្លាប់រៀបអាពាហ ...
ផ្ទះ Rong របស់ជនជាតិ Xo Dang

ផ្ទះ Rong របស់ជនជាតិ Xo Dang

(VOVWORLD) -មកជាមួយជនជាតិ Xo Dang នៅតំបន់ Tay Nguyen ភ្ញៀវទេសចរមានការចាប់ អារម្មណ៍បំផុតចំពោះផ្ទះ Rong ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលភូមិនីមួយៗ។ម ...
សំលៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Xo Dang

សំលៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Xo Dang

(VOVWORLD) -Xo Dang ជាជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំង៤៧ដែលរស់នៅ តំបន់ Tay Nguyen ដែលពោរពេញទៅដោយប្រពៃណីវប្បធម៌វិសេសវិសាល ក្នុង ...
វត្ថុបញ្ជាំចិត្តរបស់ជនជាតិ Chu Ru

វត្ថុបញ្ជាំចិត្តរបស់ជនជាតិ Chu Ru

(VOVWORLD) -ចំពោះជនជាតិ Chu Ru ចិញ្ចៀនប្រាក់ជាប្រភេទនៃគ្រឿងអល្លង្ការដែលអ្នក ណាក៏មានដែរ សម្បីតែជនចាស់ជរា យុវជន មិនរើសអើងអ្នកមានអ្នក ...