ផ្ទះ Rong របស់ជនជាតិ Xo Dang

ផ្ទះ Rong របស់ជនជាតិ Xo Dang

(VOVWORLD) -មកជាមួយជនជាតិ Xo Dang នៅតំបន់ Tay Nguyen ភ្ញៀវទេសចរមានការចាប់ អារម្មណ៍បំផុតចំពោះផ្ទះ Rong ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលភូមិនីមួយៗ។ម ...
សំលៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Xo Dang

សំលៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Xo Dang

(VOVWORLD) -Xo Dang ជាជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំង៤៧ដែលរស់នៅ តំបន់ Tay Nguyen ដែលពោរពេញទៅដោយប្រពៃណីវប្បធម៌វិសេសវិសាល ក្នុង ...
វត្ថុបញ្ជាំចិត្តរបស់ជនជាតិ Chu Ru

វត្ថុបញ្ជាំចិត្តរបស់ជនជាតិ Chu Ru

(VOVWORLD) -ចំពោះជនជាតិ Chu Ru ចិញ្ចៀនប្រាក់ជាប្រភេទនៃគ្រឿងអល្លង្ការដែលអ្នក ណាក៏មានដែរ សម្បីតែជនចាស់ជរា យុវជន មិនរើសអើងអ្នកមានអ្នក ...
ពីធីអំណរបាយថ្មីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

ពីធីអំណរបាយថ្មីរបស់ជនជាតិ Gie Trieng

(VOVworld)-ពិធីអំណរបាយថ្មី (ឬហៅថាពិធីអំណរ ស្រូវថ្មី)ជាទំនៀមទម្លាប់មានតាំងពី យូរណាស់មក ហើយរបស់ជនរួមជាតិបណ្តាជនជាតិរស់នៅតាមភ្នំ   ...
សម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Gie Trieng

សម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិ Gie Trieng

(VOVworld)-Gie Trieng ជាជនជាតិដែលមានខឿន វប្បធម៌ប្រជាប្រិយដ៏វិសេសវិ​សាលនិងរក្សាបានកត្តា វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនតំបន់ខាងជើង Tay ...