កំណើន GDP ឆ្នាំ២០១៧ របស់វៀតណាមអាចទទួលបាន៦,៧%

(VOVWORLD) - នេះជាតួរលេខដែលបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាំចេញ ក្នុងរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ និងគំរោងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ ដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី១២តុលា។ តាមរបាយការណ៍នេះថា៖ កំណើន GDP ក្នុងឆ្នាំ២០១៧អាចទទួលបាន៦,៧%
កំណើន GDP ឆ្នាំ២០១៧ របស់វៀតណាមអាចទទួលបាន៦,៧% - ảnh 1កំណើន GDP ឆ្នាំ២០១៧ របស់វៀតណាមអាចទទួលបាន៦,៧% 

        នេះជាតួរលេខដែលបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាំចេញ ក្នុងរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៧ និងគំរោងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ ដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី១២តុលា។ តាមរបាយការណ៍នេះថា៖ កំណើន GDP ក្នុងឆ្នាំ២០១៧អាចទទួលបាន៦,៧% សម្រេចគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ។ លទ្ធផលនេះជាការខំប្រឹងប្រែងរួម របស់គ្រប់ស្ថាប័ន  អង្គការ និងនៅលើគ្រប់វិស័យ។ លេចធ្លោបំផុតគឺវិស័យឧស្សាហកម្ម សំណង់ សេវាកម្ម ដោយមានកំណើន៧,៦%៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ