ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមចេញផ្សាយផែនការបង្ការប្រឆាំងនឹងអាសន្នរោគ MERS-CoV


ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមចេញផ្សាយផែនការបង្ការប្រឆាំងនឹងអាសន្នរោគ MERS-CoV - ảnh 1
ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមចេញផ្សាយផែនការបង្ការប្រឆាំងនឹងអាសន្នរោគ MERS-CoV (Image: VNA)

(VOVworld) -  ចំពោះមុខស្ថានភាពអាសន្នរោគគ្រុនផ្តាសាយមជ្ឈឹមបូព៌ារ
Corana (MERS-CoV) កំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅកូរ៉េខាត្បូងនេះ ក្រសួង សុខាភិបាលវៀតណាមបានចេញផ្សាយផែនការធ្វើសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំង
នឹង MERS-CoV សំដៅស្វែងរកករណីឆ្លងមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះដើម្បីដោះ
ស្រាយដោយទាន់ពេលវេលាមិនអនុញ្ញត្តិឲ្យអសន្នរោគនេះរីករាលដាល។
ផែនការនេះ លើកច្បាស់ថា៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយករណីឆ្លងមេរោគ MERS-CoV
ផ្នែកសុខាភិបាលត្រូវតែបន្តបង្កើនការត្រួតពិនិត្យអសន្នរោគនេះធានា
សមត្ថភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរកឃើញអត្តសញ្ញាននៃជំងឺនេះយ៉ាងឆាប់ៗ
ដើម្បីដោះស្រាយដោយទាល់ពេលវេលា។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញការត្រួត
ពិនិត្យអាសន្នរោគនៅបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែន និងទីកន្លែងសាធារណៈ
ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ