គោលសយោបាយមុនក៍ដូចជាក្រោយរបស់វៀតណាមគឺធានាសិទ្ឋិមនុស្ស

                     

គោលសយោបាយមុនក៍ដូចជាក្រោយរបស់វៀតណាមគឺធានាសិទ្ឋិមនុស្ស - ảnh 1
អ្នកនាំពាក្សក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកLuong Thanh Nghi (រូបថត​VNA)

Vovworld-ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកពមាននាថ្ងៃទី៣សីហាស្តីពីការដែលរដ្ឋសភា
អាមេរិកអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ឋិមនុស្សវៀតណាម២០១៣(H.R.1897)  អ្នកនាំពាក្សក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកLuong ThanhNghi លើកច្បាស់ថា៖គោលសយោបាយមុនក៍ដូចជាក្រោយរបស់វៀតណាមគឺធានាសិទ្ឋិមនុស្សនិងលើក
កំពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាបានទទួលសមិទ្ឋិជាច្រើនក្នុង
ការធានាសិទ្ឋិមនុស្សលើវិស័យស៊ីវិល​ នយោបាយ​ សេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមនិងបាន
សហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់និងវាយតំលៃខ្ពស់។
បណ្តាពត៌មានខុសឆ្គងកង្វះបរានុម័តអំពីស្ថានភាពអនុវ​ត្ត សិទ្ឋិមនុស្សនិងសេរីភាព
ខាងស្តីនិយាយនសាសនានៅវៀតណាមដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ H.R.1897មិនឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅវៀតណាមមិនស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍ
ន៍នៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមជាមួយអាមេរិកទេ៕

  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ