ចេញផ្សាយកម្រងតែមពិសេស៖អបអរសាទរឆ្នាំ APEC វៀតណាម២០១៧

(VOVWORLD) -ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC នាថ្ងៃទី៦វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីចេញផ្សាយកម្រងតែម”៖អបអរសាទរឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០១៧”។
ចេញផ្សាយកម្រងតែមពិសេស៖អបអរសាទរឆ្នាំ APEC វៀតណាម២០១៧ - ảnh 1

ចេញផ្សាយកម្រងតែមពិសេស៖អបអរសាទរឆ្នាំ APEC វៀតណាម២០១៧

ជួយជ្រោមជ្រែងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC នាថ្ងៃទី៦វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីចេញផ្សាយកម្រងតែម”៖អបអរសាទរឆ្នាំ APEC វៀតណាម២០១៧”។

 ខ្លឹមសារនៃក្រមតែមនេះគឺលើកកំពស់តួនាទីនិងឋានះរបស់”វេទិកា APEC” ចំពោះខឿនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏ដូចជាតួនាទី ចក្ខុវិស័យកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាមទៀតផង។នោះគឺចក្ខុវិស័យអំពីអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីកមួយប្រកបដោយសន្តិភាព ស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍។ នៅខាងកម្រងតែមនេះជារូបភាពមួយចំនួនស្ដីអំពីទីក្រុងធំៗនៅវៀតណាម ដូចជា៖ហាណូយ ដាណាំង ទីក្រុងហូជីមិញ ជាទីកន្លែងដែលប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទសំខាន់ៗនៃវេទិកា APEC៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ