ចំណុចភ្លឺជាច្រើនក្នុងគំនូរសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងឆមាសទី១

ចំណុចភ្លឺជាច្រើនក្នុងគំនូរសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងឆមាសទី១ - ảnh 1
ចំណុចភ្លឺជាច្រើនក្នុងគំនូរសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងឆមាសទី១ (VOV)

        Vovworld-តំលៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) ក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំនេះបាន
​កើន​ឡើង​៦,២៨%បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញនិងខ្ពស់ជាងកំរិត
​គោលដៅ​៦,២%ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំនេះ។ ​ប្រការនេះបានស​ឲ្យ​
ឃើញនិន្នាការងើប​ឡើង​វិញនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច។​នេះជាព័ត៌មានដែលបាននាំចេញ​
នៅ​សន្និសីតកាសែត​ប្រកាសទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៥ដោយ​
អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិរៀបចំ​នាថ្ងៃទី២៦មិថុនានៅក្រុងហាណូយ។ ក្នុងគំនូរ​សេដ្ឋកិច្ច​
ក្នុងឆមាសទី១ ស្ថានភាព​អង្គភាព​អាជីវកម្មមានការរីកចំរើនដោយ​បរិមាណអង្គភាព
អាជីវកម្មចុះឈ្មោះថ្មីកើន​ឡើង​ខ្ពស់បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញ។
លោក Pham Dinh Thuy ប្រធាន​នាយកដ្ឋានស្ថិតិ​ឧស្សាហកម្ម​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ
បានឲ្យដឹងថា៖

        “មុលហេតុមួយនាំទៅដល់ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អង្គអាជីវកម្មតាម​ទិស
​សកម្ម។ នេះត្រូវនិយាយដល់ដំណោះស្រាយប្រសិទ្ធិភាពមួយចំនួនរបស់​រដ្ឋាភិបាល។
ទី​មួយ​គឺច្បាប់អង្គផាពអាជីវកម្មវិសោធនកម្មមានសុពលភាពចាប់​ពី​ខែកក្កដាខាង
មុខ​បាន​មានឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងកែលំអរបរិយាកាសអាជីវកម្ម។​ រួម​ជាមួយនោះគឺឆ្នាំ
២០១៥​ក៏ជាឆ្នាំដែលយើងអះអាងថា សេដ្ឋកិច្ចផុតពីភាព​ថយ​ចុះ​និងអភិវឌ្ឍន៍ ខឿន
សេដ្ឋកិច្ច​វៀតណាមងើបឡើងវិញ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ