ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញទទួលពានរង្វាន់យុទ្ធនាការម៉ាឃីតធីងឆ្នើមបំផុត TPO ២០១៨

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ២២ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ នៅពិធីបិទបញ្ចប់វេទិកាអង្គការ ពន្លឿនទេសចរណ៍បណ្ដាទីក្រុងអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (TPO) លើកទី ៨ ឆ្នាំ ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ TPO សំរាប់បុគ្គលអង្គការនិងសមូហភាព ចំនួន ១០ ដែលជាសមាជិក  TPO។ 
ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញទទួលពានរង្វាន់យុទ្ធនាការម៉ាឃីតធីងឆ្នើមបំផុត TPO ២០១៨  - ảnh 1 ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញទទួលពានរង្វាន់យុទ្ធនាការម៉ាឃីតធីងឆ្នើមបំផុត TPO ២០១៨ 

នាយប់ថ្ងៃទី ២២ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ នៅពិធីបិទបញ្ចប់វេទិកាអង្គការ ពន្លឿនទេសចរណ៍បណ្ដាទីក្រុងអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (TPO) លើកទី ៨ ឆ្នាំ ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ TPO សំរាប់បុគ្គលអង្គការនិងសមូហភាព ចំនួន ១០ ដែលជាសមាជិក  TPO។ ក្នុងនោះ ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជី មិញទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងយុទ្ធនការម៉ាឃីតធីងឆ្នើមបំផុត TPO ២០១៨។ វេទិកា TPO លើកទី ៨ ឆ្នាំ ២០១៨ បានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ទី ២២ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ដោយមានសកម្មភាពជួប ប្រាស្រ័យតភ្ជាប់រវាងទីក្រុងសហគ្រាសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ TPO៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ