ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាតំបន់របស់វៀតណាមជាមួយប្រទេសក្រៅឈានចូលក្នុ

ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាតំបន់របស់វៀតណាមជាមួយប្រទេសក្រៅឈានចូលក្នុ - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

(VOV)-សន្និសីតបូកសរុបទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្នាក់តំបន់
ដោយ ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទី ក្រុងហូជីមិញរៀបចំ បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១៨មិថុនានៅទីក្រុងហូជីមិញ។ គិតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ២០១២ វៀតណាមមានតំបន់ចំនួន៥៦បានចុះហត្ថលេខា
លើកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៤០ ជាមួយដៃគូថ្នាក់មូល
ដ្ឋានរបស់ប្រទេសចំនួន៣០លើពិពភលោក។នាពេលខាងមុខទំនាក់ទំនងសហ
ប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវបានជម្រុញម្ចាស់ការ សកម្មរុករក និង
ពង្រីកទំនាក់ទំនងថ្មីដោយមានផលប្រយោជន៌រួម។ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស
វៀតណាម Ho Xuan Son ឲ្យដឹងថា​៖

        "ទី១គឺយើងស្វិតស្វាញអនុវត្តគោលមាគាសមាហរណកម្មអន្តរជាតិដែល មហាសន្និបាតលើកទី១១ទើបនឹងដាក់ចេញ។ បន្តទៅទៀត ត្រូវមានការរួម ផ្សំយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងតំបន់នីមួយៗជាមួយបណ្តាក្រសួងផ្នែកមជ្ឈឹមដើម្បីរាយ
ការណ៌ឲ្យទាន់ពេលវេលា ឲ្យក្រសួងការបរទេស និងបណ្តាស្ថាប័នមជ្ឈឹម
យល់ដឹង និងមានការជួយឧបត្ថម្ភផងដែរ"៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ