ទិវាសៀវភៅវៀតណាម ថ្ងៃទី ២១ មេសា៖ អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌អាន ឆ្ពោះទៅការកសាងសង្គមសិក្សា

ទិវាសៀវភៅវៀតណាម ថ្ងៃទី ២១ មេសា៖ អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌អាន ឆ្ពោះទៅការកសាងសង្គមសិក្សា - ảnh 1
ទិវាសៀវភៅវៀតណាម ថ្ងៃទី ២១ មេសា៖ អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌អាន ឆ្ពោះទៅការកសាងសង្គមសិក្សា

(VOV)_បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៩ នាថ្ងៃទី២១មេសា គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិចំ ពោះ ការទទួល កែសម្រួលគំរោងច្បាប់ទទួល​ខុសត្រូវសងរបស់រដ្ឋ(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។​ស្ដីអំពីបញ្ហាសងឬមិនសងជំងឺចិត្តចំពោះ​គ្រួសារមានសមាជិកត្រូវផ្តន្ទាទោសទុច្ចរិត អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក  Uong Chu Luu បានចាត់ទុកថា៖

        “ ស្ដីអំពីការខូចខាតខាងជំងឺចិត្ត គឺទាំងអ្នកត្រូវផ្តន្ទាទោសទុច្ចរិតនិង​សមាជិកក្នុងគ្រួសារ។ គ្រួសារ  ឪពុក ម្តាយ ប្រពន្ធ កូនត្រូវរងផលពះពាល់យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ កូនចៅឈប់រៀន មិនទៅធ្វើការ ហើយថែមទាំងអាចសម្លាប់ខ្លួន។ មនុស្សទាំងនោះរងផលបះពាល់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ប៉ុន្តែកំរិតសងគឺប៉ុន្មាន ហើយអ្នក​ណាបានទទួលនោះគឺត្រូវផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ