ទិវាសៀវភៅវៀតណាម ថ្ងៃទី ២១ មេសា៖ អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌អាន ឆ្ពោះទៅការកសាងសង្គមសិក្សា

21 មេសា 2017 - 17:32:12

ទវាសៀវភៅវៀតណាម ថងៃទ ២១ មេសា៖ អភវឌឍនវបបធមអាន ឆពោះទៅការកសាងសងគមសកសា hinh 0
ទិវាសៀវភៅវៀតណាម ថ្ងៃទី ២១ មេសា៖ អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌អាន ឆ្ពោះទៅការកសាងសង្គមសិក្សា

(VOV)_បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៩ នាថ្ងៃទី២១មេសា គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិចំ ពោះ ការទទួល កែសម្រួលគំរោងច្បាប់ទទួល​ខុសត្រូវសងរបស់រដ្ឋ(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។​ស្ដីអំពីបញ្ហាសងឬមិនសងជំងឺចិត្តចំពោះ​គ្រួសារមានសមាជិកត្រូវផ្តន្ទាទោសទុច្ចរិត អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក  Uong Chu Luu បានចាត់ទុកថា៖

        “ ស្ដីអំពីការខូចខាតខាងជំងឺចិត្ត គឺទាំងអ្នកត្រូវផ្តន្ទាទោសទុច្ចរិតនិង​សមាជិកក្នុងគ្រួសារ។ គ្រួសារ  ឪពុក ម្តាយ ប្រពន្ធ កូនត្រូវរងផលពះពាល់យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ កូនចៅឈប់រៀន មិនទៅធ្វើការ ហើយថែមទាំងអាចសម្លាប់ខ្លួន។ មនុស្សទាំងនោះរងផលបះពាល់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ប៉ុន្តែកំរិតសងគឺប៉ុន្មាន ហើយអ្នក​ណាបានទទួលនោះគឺត្រូវផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ៕”

ខេត្ត Lao Cai-តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ

ខេត្ត Lao Cai-តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ

(VOV)_ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ផ្សាយជា ភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុ សម្លេងវៀត​​ណាម​ទទួលបានសំ បុត្រជាង២២០​មកពីប្រទេសចំនួន៤១​លើទូទាំង ពិភពលោក។សូមអគុណមិត្តអ្នកស្តាប់ដែលបាន ផ្ញើសំបុត្រមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ។ក្នុងនាទីប្រអប់​សំបុត្រមិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការ ឧទ្ទេសនាមអំពីខេត្ត Lao Cai-តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពិសេសមួយ”​​។

អានបន្ថែម