បង្ហាញមុខមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ម្ហូបអាហារវៀតណាម

បង្ហាញមុខមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ម្ហូបអាហារវៀតណាម - ảnh 1
បង្ហាញមុខមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ម្ហូបអាហារវៀតណាម

          (VOV)_​មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ​អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ម្ហូបអាហារ​វៀតណាម ​ត្រូវ
បានបង្ហាញមុខជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី៧មេសានៅទីក្រុងហាណូយ។នេះជា​សកម្មភាពមួយ
ក្នុងចំណោមសកម្មភាពសំខាន់ ក្នុងផ្សារណាត់ទេសចរណ៍​វៀតណាម ២០១៧ដោយប្រធានបទ៖” ហាណូយ-ទីមកដល់របស់ទេសចរណ៍​វៀតណាម” កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅ
ទីក្រុងហាណូយ។ មជ្ឍមណ្ឌលនឹងនឹងជ្រើស​រើស អភិរក្ស និងពង្រីកអត្តសញ្ញាណដ៏វិ
សេសវិសាលរបស់មុខម្ហូបនីមួយៗ និងលើកកំរិតម្ហូបអាហារវៀតណាម រួមចំណែក
ចូលក្នុងបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទេសចរណ៍ទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ។

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមទេសចរណ៍វៀតណាម លោក 
Vu The Binh បានចាត់ទុកថា៖ បណ្ដាមុខម្ហូបអាហារវៀតណាម មិនគ្រាន់តែ​បញ្ជុះ
បញ្ជូលអ្នកទទួលទានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបណ្ដាអ្នកចុង
ភៅល្បីឈ្មោះលើពិភពលោកទៀតផង។ ម្ហូបអាហារវៀតណាមបានអះ​អាងតួនាទី
របស់ខ្លួន លើឆាកអន្តរជាតិ និងមុខម្ហូបវៀតណាមទទួលបានការពេញនិយមចូល
ចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ