បណ្ដាដំបន់នៅវៀតណាមម្ចាស់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

(VOVWORLD) -សកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មគឺជាកាណាល់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីទាក់ទាញសហគ្រាសក្នុងនិងក្រៅប្រទេសវិនិយោគក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃប្រទេសវៀត ណាម ។ បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពនេះត្រូវបានជំរុញខ្លាំងនៅតំបន់ជាច្រើន។ នៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម ខេត្ត Khanh Hoa នឹងរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដោយទាក់ទាញការវិនិយោគពីទីផ្សារជប៉ុនចូលក្នុងតំបន់ដែលមានឧត្តមភាពជាច្រើន។
បណ្ដាដំបន់នៅវៀតណាមម្ចាស់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម - ảnh 1

បណ្ដាដំបន់នៅវៀតណាមម្ចាស់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម

សកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មគឺជាកាណាល់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីទាក់ទាញសហគ្រាសក្នុងនិងក្រៅប្រទេសវិនិយោគក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃប្រទេសវៀតណាម។ បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មភាពនេះត្រូវបានជំរុញខ្លាំងនៅតំ បន់ ជាច្រើន។ នៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម ខេត្ត Khanh Hoa នឹងរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដោយទាក់ទាញការវិនិយោគពីទីផ្សារជប៉ុនចូលក្នុងតំបន់ដែលមានឧត្តមភាពជាច្រើន។ តាមគំរោងខេត្តនឹងរៀបចំសន្និសីទជំរុញការវិនិយោគជាមួយសហគ្រាសជប៉ុនក្នុងឱកាសនៃកម្មវិធី "ជួបប្រជុំរវាងជប៉ុន" ដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Nha Trang នាថ្ងៃទី ៦ ដល់ ៧តុលា ។

            ក្នុងពេលនោះ តំបន់ Tay Nguyen គណៈប្រតិភូខេត្ត Dak Lak ដឹកនាំដោយលោក Y Bier Nie លេខារងគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត បានរួមសហការជាមយយក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសអូស្ត្រាលី-វៀតណាម (AVBC) រៀបចំសិក្ខាសាលាជំរុញវិនិយោគនៅទីក្រុង Sydney (ប្រទេសអូស្ត្រាលី) សំដៅស្វែងយល់អំពីទីផ្សារនិងអំពាវនាវវិនិយោគនៅខេត្ត Dak Lak ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ