ប្រគល់រង្វាន់ប្រឡងច្នៃប្រឌិតឆ្នាំ២០១៣

(VOVworld)-ក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ប្រឡងច្នៃប្រឌិតឆ្នាំ២០១៣ដែលប្រព្រឹត្តទៅនា
យប់ថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ពានរង្វាន់លេខ១ក្នុងតម្លៃ១រយលានដុងវៀត
ណាម ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យគំរោង ច្នៃប្រឌិត ម៉ាស៊ីនច្រូតដំស្រូវ របស់អ្នកច្នៃប្រឌិត
Pham Hoang Thang ។ ពានរង្វាន់លេខពីរស្តីអំពី ប្រព័ន្ធដោះស្រាយបែងចែក
ទឹកក្វក់ ប្រើប្រាស់ របស់ក្រុមហ៊ុនចំកាត់ បង្ហូទឹកនិងអភិវឌ្ឍន៌នគខេត្ត Ba Ria-
Vung Tau និងរង្វាន់លេច៣ស្តីអំពី ដុំត្រាប់ម៉ូតូ របស់អ្នកច្នៃប្រឌិត Nguyen Vinh
Son. បង Pham Hoang Thang អ្នកទទួលបានរង្វាន់លេខ១ឲ្យដឹងថា៖

        "ការដាក់គ្រឿងយន្តចូលផ្នែកកសិកម្ម យន្តូបនីយកម្មផ្នែកកសិកម្មគឺជា ចាំបាចដើម្បីជួយឲ្យប្រជាកសិករបន្ថយការខូចខាតពេលប្រមូលផលដំណាំ។
ដោយហេតុនេះ ខ្ញុំបានគិតដល់ដំណោះស្រាយម៉ាស៊ីច្រូតដុំស្រូវ ដើម្បីជូយឲ្យ ប្រជាកសិករជំនះពុះពារលើរាល់ការលំបាក"។

ប្រគល់រង្វាន់ប្រឡងច្នៃប្រឌិតឆ្នាំ២០១៣ - ảnh 1
បង Pham Hoang Thang អ្នកទទួលបានរង្វាន់លេខ១
(http://www.giaoducthoidai.vn/)

        ការប្រឡងច្នៃប្រឌិតឆ្នាំ២០១៣ដោយក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​រួមផ្សំជាមួយអង្គការកម្មសីទ្ធបញ្ញាពិភពលោក (WIPO) អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មសីទ្ធ
បញ្ញាកូរ៉េខាងត្បូង​(KIPO)និងមជ្ឈមណ្ឌលសៀវភៅមគ្គទេសវៀតណាម
(Vietkings)រៀបចំឡើង៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ