ផ្សារណាត់អន្តរជាតិក្នុងតំបន់របៀងខាងកើតលិច២០១៣បើកជាផ្លូវការ

                  

ផ្សារណាត់អន្តរជាតិក្នុងតំបន់របៀងខាងកើតលិច២០១៣បើកជាផ្លូវការ - ảnh 1
តំបន់របៀងខាងកើតលិច(រូបថត​Internet)

Vovworld- ផ្សារណាត់អន្តរជាតិលើវិស័យវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្ម
ក្នុងរតំបន់បៀងខាងកើតលិចDa Nang ២០១៣បានបើកជាផ្លូវ​ការនាព្រឹកថ្ងៃទី៨
សីហានៅទីក្រុង​ Da Nangភាគកណ្តាលវៀតណាម។ផ្សារណាត់ជាសកម្មភាព១
ក្នុងចំណោមសកម្មភាពពន្លឿនវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍សំខាន់សំរាប់
បណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងរបៀងខាងកើតលិចក៍ដូចជាបណ្តាប្រទេសាអាស៊ាន
ឧទ្ទេសនាមអំពីទឹដី​  មនុស្សនិងផលិតផលរបស់ខ្លួន។ថ្លែងមតិនៅឱកាសនេះអនុ
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមលោក​ TranTuanAnh ចាត់ទុក
ថា៖“  ការចូលរួមរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មនិងអង្គការមកពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុង
តំបន់ របៀងខាងកើតលិចក៍ដូចជាបណ្តាប្រទេសដៃគូបានបង្ហាញពីការទាក់ទាញ
សក្តានុភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរបៀងខាងកើតលិចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសក្តានុភាព       និងឧត្តមភាពខាងនយោបាយនៃទីក្រុង Da Nang  និងមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ
នៅភាគកណ្តាលវៀតណាមចំពោះបណ្តាដៃគូនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៀតផង។“
នៅផ្សារណាត់លើកនេះមានស្តង់ទំនិញនៃអង្គភាពអាជីវកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិ
ជាង២៨០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ