ពង្រីកឧត្តមភាពរបស់វៀតណាមនៅបណ្ដាយន្តការពហុភាគី

ពង្រីកឧត្តមភាពរបស់វៀតណាមនៅបណ្ដាយន្តការពហុភាគី - ảnh 1
ពង្រីកឧត្តមភាពរបស់វៀតណាមនៅបណ្ដាយន្តការពហុភាគី

(VOV)_​ក្នុងឱកាសចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ នីតិកាលទី៣១ ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិ​
មនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Geneva (ស្វីស)ប្រ
ធានគណៈប្រតិភូវៀតណាម អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Ha
Kim Ngoc បានឆ្លើយសម្ភាសន៍មជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៍មាន អំពីរយៈពេល២​ឆ្នាំវៀតណាម
ទួលដំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហ​ប្រជាជាតិ។តាមអនុ
រដ្ឋមន្ត្រី លោក Ha Kim Ngoc ថា៖ ឆ្លងកាត់រយៈពេល២/៣ជា​សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
សិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិ វៀតណាមបានអះអាង​នូវរូបភាពតួនាទីរបស់
ខ្លួន ក្នុងបណ្ដាវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សជួរមុខ នៅអង្គការសហ​ប្រជាជាតិ ត្រូវបានមិត្តភក្តិ
និងសហគមន៍អន្តរជាតិវាយតំលៃខ្ពស់។ វៀតណាមជានិច្ចកាលអះអាងជាសមាជិក
មួយដ៏សកម្ម ម្ចាស់ការនិងមានការទទួលខុសត្រូវ។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីលោក Ha Kim Ngoc ក៏បានអះអាងថា៖ រួមជាមួយការសកម្មនៅ​វេទិកា
​តំបន់​និងអន្តរជាតិ ការចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស បានអះអាងនូវការរីក​ធំធាត់​
 នៃផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាម និងអះអាងនូវរូបភាព ​តួនាទីថ្មី​របស់វៀត ណាម នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ 

តាមលោក  Ha Kim Ngoc ថា៖ ក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយជាសមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិមនុស្ស 
វៀតណាមនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសមិទ្ធិផលដែលទទួលបាន ក្នុង​រយៈពេល២ឆ្នាំ
កន្លងទៅ ហើយតាមនោះអះអាងនូវតួនាទីថ្មីរបស់វៀតណាមមួយប្រកបដោយភាព
សកម្ម មានការទទួលខុសត្រូវ បោះជំហានខ្លាំងក្លាទៅមុខ ដើម្បី​ជីវភាពរស់នៅ
សម្បូរឬធូធារ សុភមង្គល សំរាប់ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ