ពិធីបើកព្រះសង្ហារវិហារ Tranនៅខេត្ត Nam Dinh និង Ha Nam។

ពិធីបើកព្រះសង្ហារវិហារ Tranនៅខេត្ត Nam Dinh និង Ha Nam។ - ảnh 1
ពិធីផ្ដល់ស្បៀង អាហារ វិហារ Tran Thuong(Internet)


(VOVWORLD)នាយប់ថ្ងៃទី៥កុម្ភៈ(ពោលគឺថ្ងៃទី១៤ខែទី១តាមច័ន្ទកតិ) នៅវិហារ
Tran Thuong ឃុំ Nhan Dao ស្រុក Ly Nhan (ខេត្តHa Nam) បានប្រព្រឹត្តទៅ ពិធីផ្ដល់
ស្បៀង អាហារ វិហារ Tran Thuong ។ អនុប្រធានរដ្ធវៀតណាមលោកស្រី Nguyen
Thi Doan រួមជាមួយដំណាងរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដំបន់នានា និងភ្ញៀវរាប់ពាន់នាក់
មកពីគ្រប់ ទឹសទីចួលរួម។ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមពិធីកិច្ចព្រលឹង ជនចាស់ជរាក្នុង
ភូមិបានផ្ដល់ស្បៀង អាហារចំនួន៨ហ្មឺនចំណែកឲ្យភ្ញៀវមកពីគ្រប់ទឹសទី។

ពិធីបើកព្រះសង្ហារវិហារ Tranនៅខេត្ត Nam Dinh និង Ha Nam។ - ảnh 2
ពិធីបើកព្រះសង្ហារវិហារ Tran(Internet)


នាយប់ថ្ងៃដដែល នៅខេត្ត Nam Dinh ក៏ប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកព្រះសង្ហារវិហារ
Tran ផងដែរ។ បណ្ដាពិធីកិច្ចក្នុងរាត្រីបើកព្រះសង្ហារនៅប្រព្រឹត្តទៅតាម ប្រពៃណី ប៉ុន្តែសន្លឹកពុម្ភត្រានឹងបានផ្ដល់ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៥កើត។ លោក Luong
 Hong Quang អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវប្បធម៍សិល្បះ វៀតណាមបានឲ្យ
ដឹងថា៖ “ដល់ឥឡូវនេះបរិមាណមនុស្សមិនហូរមកជាច្រើនដូចជាបណ្ដាឆ្នាំមុនៗ
ទេ។ ដើម្បី ធ្វើបាន ប្រការនោះខ្ញុំគិតថា វិធានការឃោសនាឲ្យប្រជាជនយល់អំពី
ដំលៃនៃ ស្លឹក ពុម្ភ ត្រាគឺដើម្បីបួងសួងសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះ។ វិធានការនេះបាន
ធ្វើឲ្យប្រជាជន ឃើញ ថា គេមកដល់ពេលណាក៏ទទួលបានស្លឹកពុម្ភត្រាដែរ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ