ពិធីបុណ្យវប្បធម៍វៀតណាមនៅអាល្លឺម៉ង់

ពិធីបុណ្យវប្បធម៍វៀតណាមនៅអាល្លឺម៉ង់ - ảnh 1
ពិធីបុណ្យវប្បធម៍វៀតណាមនៅអាល្លឺម៉ង់ (vov.vn)        VOV-នាថ្ងៃទី៤សីហានៅកោះមិត្តភាពនៅទីក្រុង Postdam សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់ ពិធីបុណ្យមានប្រធានបទ “វៀតណាម-ទឹកដីរបស់នាគ” បានប្រព្រឹត្តទៅ​ពោពេញ
ទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៍វៀតណាម។ ពិធីបុណ្យដោយសមាគម​អង្គភាព
អាជីវកម្ម Thang Long នៅទីក្រុង Postdam​ សមាគមអង្គភាពអាជីវកម្ម​វៀតណាមនៅ
អាល្លឺម៉ង់សហការជាមួយសមាគមបណ្ដាមិត្តរបស់កោះមិត្តភាព​ដែលបានរៀបចំ
ឡើងដោយការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅ​អាល្លឺម៉ង់
Nguyen Thi Hoang Anh។ នៅពិធីក៏មានផ្សារមួយជាមួយស្ទង់​ទំនិញ​ចំនួន​៦បាន
តាំងបង្ហាញផលិតផលសិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បៈ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពិសេស​របស់វៀត
ណាម។ បណ្ដាអ្នកចូលរួមបិធីបុណ្យក៏បានកំសាន្តវប្បធម៍ម្ហូប​អាហារ​វៀតណាម
នៅស្ទង់ទំនិញមួយចំនួនលើកោះផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ