ពិធីប្រកាសទិវាច្បាប់វៀតណាម

(VOV)_ពិធីប្រកាសទិវាច្បាប់វៀតណាម ត្រូវបានប្រារព្វឡើងដ៏ហោឡារឹកនៅរដ្ឋ
ធានីហាណូយ នាយប់ថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា។ ដោយប្រធានបទ៖ ប្រជាជន​ទាំងមូលកសាង  អនុវត្តនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីគោលដៅប្រជាជនសម្បូរ​ធូធារ ប្រទេសខ្លាំង មាំមួន  អធិបតេយ្យភាព សមភាព និងអរិយធម៌ ទិវាច្បាប់ឆ្នាំនេះមានអត្ថន័យដ៏ពិសេស ជាទិ
វាចាប់ផ្តើមអោយដំណាក់កាលថ្មី កសាង​មនសិកាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ក្នុង សកម្ម ភាពនៃបណ្ដាស្ថាប័នរបស់បក្ស ​រដ្ឋ និងជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គម។

ពិធីប្រកាសទិវាច្បាប់វៀតណាម - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung (http://www.moj.gov.vn/)

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung បានប្រកាសជាសាធារណះថា៖​ថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា ជាទិវាច្បាប់នៃសាធារណះរដ្ឋ ​សង្គមនិយមវៀតណា​ម៖

          “ ការដែលរដ្ឋសភាវៀតណាមអនុម័តទៅលើច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំច្បាប់​ ដែលក្នុងនោះបានកំណត់យកថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកាជាប្រចាំឆ្នាំជាទិវាច្បាប់វៀតណាម ​ដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនទាំងមូលលើកកំពស់ ការយល់ដឹង មនសិកា​គោរពច្បាប់ អនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្ត សកម្មចូលរួមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់។ ទិវាច្បាប់វៀតណាមក៏គឺជាសារមួយ ផ្ញើដល់ប្រជាជនលើទីទាំង​ប្រទេស ​បណ្ដាវិនិយោគិនបរទេស ជនវៀតណាមនៅឯបរទេសនូវ​រូបភាពប្រទេសវៀតណាម១ កំពុងផ្លាស់ប្តូរថ្មី កសាងប្រទេសមួយគោរព ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់៕  ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ