ពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃទិវាអន្តរជាតិអំពីជីវចម្រុះ

ពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃទិវាអន្តរជាតិអំពីជីវចម្រុះ - ảnh 1
ពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃទិវាអន្តរជាតិអំពីជីវចម្រុះ

(VOV)_​អភិរក្សជីវចម្រុះ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តភាព ជាប្រធានបទនៃពិធី​មិទ្ទិញ
 ​រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ នៃទិវាអន្តរជាតិជីវចម្រុះ (ថ្ងៃទី២២ ឧសភា) ដែលត្រូវ​បានក្រ
សួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាមរៀបចំឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ឧសភា នៅទីក្រុង
ហាណូយ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Nguyen The Dong អគ្គនាយក​រង អគ្គនាយក
ដ្ឋានបរិស្ថាន នៃក្រសួងធនធានិងបរិស្ថានវៀតណាម បានអះអាងថា៖ វៀតណាម
បានសកម្មចូលរួម និងអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានា អំពី​ការអភិរក្សជីវចម្រុះ
 ផ្តល់អាទិភាពជំរុញខ្លាំងការងារអភិរក្សជីវចម្រុះ។ សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារសំខាន់នៃ
ការកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់ ស្ដីពីជីវចម្រុះរបស់វៀតណាម ​លោក Nguyen The Dong 
បានអោយដឹងថា៖

          “ ដើម្បីបន្តជំរុញខ្លាំងថែមទៀតការងារអភិរក្សជីវចម្រុះនេះ នាពេលខាង​មុខ 
វៀតណាមត្រូវផ្តល់អាទិភាពសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់ស្ដីពីជីវចម្រុះ ជំរុញខ្លាំងការ​អនុវត្តន៍
ច្បាប់ជីវចម្រុះ និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្ដីពី​ជីវចម្រុះ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ និងចក្ខុ
វិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣០៕” 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ