ពិព័ណ៌” ប្រជុំកោះ Hoang Sa-Truong Sa របស់វៀតណាម-ភ័ស្តុតាង ប្រវត្តិសាស្រ្ត “

Vovworld- ការតាំង ពិព័ណ៌”  ប្រជុំកោះ Hoang Sa-Truong Sa របស់វៀតណាម-ភ័ស្តុតាង់
ប្រវ​ត្តិសាស្រ្ត នឹងបានប្រព្រិត្តទៅនៅទីក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងវៀតណាមពីថ្ងៃទី២២
ដល់ទី២៩សីហាខាងមុខ។នេះជាសកម្មភាព​ពត៌មានដ៍សែនសំខាន់សំដៅផ្តល់ប្រភព
ឯកសារស្តីពីអធិយតេយ្យភាពអំពី  ប្រជុំកោះ ទាំង២​Hoang Sa-Truong Saរបស់វៀតណាម  រួមចំណែកលើកកំពស់ស្មារតីសាមគ្គីភាពមនសិការនិងវការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជន
ក្នុងប្រទេសនិងជនវៀតណាមនៅឯបរទេស​ជាពិសេសជំនាន់យុវជនក្នុងកិច្ចកាពារ
អធិយតេយ្យភាពសមុទ្តកោះ។ក្នុងសន្និសិទកាសែតនៅទីក្រុងហូជីមិញនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦
សីហាលោក Le Van Nghiem ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសនៃ​ក្រសួងព័ត៌មាន
ផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមនិងជាប្រធានគណះចាត់តាំងពិព័ណ៌ងោយដឹងថា៖“  យើងខ្ញុំសង្ឃឹម
ថា៖នេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងការងារឃោសនាអំពី     “Hoang SaនិងTruong Saអធិយ
តេយ្យភាពសមុទ្រកោះរបស់វៀតណាម។យើងខ្ញុំក៍សង្ឃឹមដែរថា៖​ប្រជាជនរាប់លាននាក់
នៅទីក្រុងនិងខែត្រជិតខាងនានានឹងបានទស្សនាររូប​ថតដ៍រស់រវើកស្តីពី Hoang Saនិង
Truong Sa។”

​​​​​​​​​​​​​​              

ពិព័ណ៌”  ប្រជុំកោះ Hoang Sa-Truong Sa របស់វៀតណាម-ភ័ស្តុតាង ប្រវត្តិសាស្រ្ត    “ - ảnh 1
រូបថត​ VOV

តាមព័ត៌មានពីគណះចាត់តាំងឲ្យដឹងថា៖ផែនទីរបស់វៀតណាម​ផែនទីរបស់ចិន
និងផែនទីរបស់បស្ចឹមប្រទេសប្រមាណ១៥០និងឯកសារជាច្រើនទៀតស្តីពី អធិយ
តេយ្យភាពអំពី ប្រជុំកោះ    “Hoang SaនិងTruong Saរបស់វៀតណាមនឹងបានដាក់
តាំងបង្ហាញនៅទីនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ