មូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាមរៀបចំសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីកុមារ

(VOVWORLD) - ជួយជ្រោមជ្រែងខែដើម្បីកុមារ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ៣ មិថុនា មូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាមនឹងរៀបចំសកម្មភាពជាក់ស្តែងដែលទាក់ទាញការ ចូលរួមរបស់កុមារជាច្រើនកុះករ។ 
មូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាមរៀបចំសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីកុមារ - ảnh 1 មូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាមរៀបចំសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីកុមារ

(VOVworld) - ជួយជ្រោមជ្រែងខែដើម្បីកុមារ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ៣ មិថុនា មូលនិធិគាំពារកុមារវៀតណាមនឹងរៀបចំសកម្មភាពជាក់ស្តែងដែលទាក់ទាញការ ចូលរួមរបស់កុមារជាច្រើនកុះករ។ ជាឧទាហរណ៍ កម្មវិធី «សុវត្ថភាពចរាចរសំរាប់ កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៣ ដល់ ៦ ឆ្នាំ នៅទីក្រុងហាណូយ» នឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ មិថុនា ខាងមុខ សំដៅលើកកំពស់ចំណះដឹងនៃសហគមន៍អំពី សុវត្ថភាពសំរាប់កុមារក្នុងពេលចូលរួមធ្វើចរាចរណ៍ពីនោះកាត់បន្ថយឧប្បទ្ទវហេតុ ។ ក៏ក្នុងឱកាសនេះដែរ មូលនិធិគាំពារកុមារនឹងទទួលអាវរាប់ពាន់គ្រឿងរួមជា មួយមួកសុវត្ថភាពចំនួន ៥០០ ដើម្បីប្រគល់ជូនឲ្យកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៣ ដល់ ៦ ឆ្នាំ ចូលរួមកម្មវិធីពោលខាងលើ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្នុងខែធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីកុមារ មូលនិធីនឹងប្រគល់ជូនអាហាររូបករណ៍សំរាប់កុមារដែលមានស្ថាន ភាពលំបាកពិសេសនិងក្រីក្រផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ