រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់មានជំនួបសន្ទនា Online ជាមួយ ប្រជាជន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់មានជំនួបសន្ទនា Online ជាមួយ ប្រជាជន - ảnh 1
​រដ្ឋមន្រ្តីសំណង់Trinh Dinh Dung ( រូបថត៖Internet)
នាថ្ងៃទី 5 មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសំណង់ វៀតណាម លោក Trinh Dinh Dung បាន
មានជំនួបសន្ទនា Online ជាមួយប្រជាជន នៅគេហទំព័រ អេលិច​ត្រូនិក រដ្ឋាភិបាល
វៀតណាម។ នៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់ Trinh Dinh Dung​ បានឆ្លើយរាល់សំណួរ
ដែលទាក់ទិនដល់ការទទួលខុសត្រូវ របស់​ក្រសួង អំពីសភាពការណ៍ អភិវឌ្ឍន៍
បណ្តាទីប្រជុំជនដោយការខ្វះការរៀបចំ មិនព្រមៗគ្នា ខ្ចះខ្ចាយច្រើនក្នុងការ
វិនិយោគកសាង។
  ទាក់ទិនដល់សភាពការណ៍ បាត់បង់ ខ្ចះខ្ចាយ ក្នុងការវិនិយោគកសាង តាម
សាធារណះមតិគឺ ក្នុងរយះពេលជាច្រើនឆ្នាំ ឡើង ​ទៅដល់ពី​10% ដល់  20 % ពុំនោះ
សោតខ្ពស់ជាង រដ្ឋមន្ត្រី Trinh Dinh Dung ក៏បាន​អោយ​ដឹងថា៖ នាបច្ចុប្បន្ន ក្នុងទូទាំង
ប្រទេស មានសំណង់ចំនួន 50 000 សំណង់។ និងនាបច្ចុប្បន្ន មិនទាន់មានការវាយ
តំលៃសរុបទេ។  រដ្ឋមន្ត្រី Trinh Dinh Dung បានថ្លែងថា៖         “បញ្ហាបាត់បង់ ក្នុងការ
វិនិយោគសំណង់ នាបច្ចុប្បន្ន គឺជាបញ្ហាក្តៅ​១ ។យើងត្រូវមានដំណោះស្រាយជំនះ
ពុះពារ។ ក្រសួងសំណង់ កំពុងចងក្រង់​អនុក្រិត្យ អនុញ្ញត្តិ និង អនុក្រិត្យគ្រប់គ្រង
គុណភាពសំណង់។ ក្នុងនោះ  ស្នើ បណ្ដាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋជំនាញ ត្រូវការចូលរួម
ការងារត្រួតពិនិត្យ អំពីការគូប្លង់ ​ផង និងចំណាយផង ​៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ