រួមមតិធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២។

រួមមតិធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២។ - ảnh 1
​គណះកម្មការនិព័ន្ធពង្រៀងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​១៩៩២​​(http://www.vietnamplus.vn)

(VOVWORLD) ថ្ងៃទី​៨ខែកុម្ភះ ក្រោមអធីបតីភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម​-
លោក​​  Uong Chu Luu គណះកម្មការនិពន្ធពង្រៀងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​១៩៩២
បានប្រជុំសម័យពេញអង្គលើកទី​៣​​​ដើម្បីស្តាប់នឹងរួមមតិដល់របាយការណ៏ បញ្ហា
មួយចំនួនអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញរដ្ខធម្មនុញ្ញ។​តាមការវាយតំលៃរបស់ គណះ
កម្មការពង្រៀងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​១៩៩២​បានសរឲ្យឃើញថា៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងកាលទេសះដែលវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំដើមដំបូង
អនុវត្តកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិដោយមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំង ប្រទេស
លើកទី​៦​របស់បក្ស​(ឆ្នាំ​១៩៨៦)ដាក់ចេញ។រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​១៩៩២បានបង្កើតផែន គ្រឹះខាង
នយោបាយ​-គតិយុត្តសំរាប់ការអនុវត្តកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិ។​សមិទិ្ធ មានអត្ថ
ន័យប្រវត្តិសាស្រ្តដែលទទួលបានក្នុងរយះពេល​ជាង​ ២០ ឆ្នាំកន្លងទៅមិន អាចកាត់ផ្តាច់
ចេញពីការរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់របស់ដំណើការអនុវត្តច្បាប់បានឡើយ។ក៏ប៉ុន្តែ ក្រោយរយះពេលជាង២០​ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវការធ្វើវិសោ ធនកម្មដើម្បីឆ្លើយ
តបបាននឹងសំណូមពររបស់ដំណើរការអភិវឌ្ឌ្យប្រទេសនឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាម
ទឹសសង្គមនិយម ការធ្វើសមាហរណ្ណកម្មទៅក្នុងអន្តរជាតិ របស់ប្រទេស។គណះកម្ម
ការនិពន្ធបញ្ជាក់៖រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩២ត្រូវការធ្វើវិសោធនកម្មដោយព្រមៗគ្នាទាំងខ្លឹម
សារអំពីហេដ្ឋារចនាសំព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លឹមសារទាក់ទិនដល់បែបបទរដ្ឋ​​ បែបបទ
របស់រចនាសំព័ន្ធសង្គមទាំងមូល ខ្លឹមសារអំពីវប្បធម៏​សង្គមកិច្ច វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេក
វិជ្ជាក៏ដូចជាសិទ្ធមនុស្ស សិទ្ធនឹងកាតព្វកិច្ចជាមូលដ្ឋានរបស់ ពលរដ្ឋដើម្បីសមស្រប
ទៅនឹងការផ្តើមគំនិតរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គឺបន្ត ជំរុញខ្លាំងកិច្ចការផ្លាស់
ប្តូរថ្មី លើគ្រប់វិស័យ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីដោយព្រមៗគ្នា សមស្រប​អំពីសេដ្ឋកិច្ច​នឹងនយោ
បាយដើម្បីគោលដៅប្រជាជនសម្បូរធូរធារ​ប្រទេសជាតិ ខ្លាំងមាំមួន ប្រជាធិបតេយ្យ
យុត្តិធម៏​នឹង​អរិ្យយធម៏។ភារកិច្ចរបស់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​១ក្នុងសភាពការណ៏ថ្មី​គឺបង្កើត
មូលដ្ឋានខាងច្បាប់ស្ថិរភាព​ រឹងមាំ​បង្កើតកំលាំងចលក ថ្មីសំរាប់កិច្ចការកសាងនឹង
ការពារមាតុភូមិ។        
 ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ​សំដៅឈានទៅដល់ការកសាងនឹងសុក្រិដ្ឋ ខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទឹសសង្គមនិយម​  ដើម្បីបន្តជំរុញខ្លាំងកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មី
លើគ្រប់វិស័យ​ បង្កើតកំលាំងចលកថ្មីដល់ការអភិវឌ្ឌ្យប្រទេស។​ការធ្វើវិសោធនកម្ម ដើម្បីអះអាងនឹងធានាអនុវត្តមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិ បន្តអះអាងនូវកិច្ចដឹកនាំរបស់ បក្សចំពោះរដ្ឋនឹងសង្គម ពង្រីកជាអតិបរមាកត្តាមនុស្ស គោរព​ធានា​ការពារសិទ្ធ
មនុស្ស សិទ្ធពលរដ្ឋ​ សុក្រិដ្ឋនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ