រយះពេល 5​ឆ្នាំ ចូលរួម WTO - អង្គភាពអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម ​សេវាកម្ម​វៀតណាម ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឈន៏

(VOVWorld) -រយះពេល 5​ឆ្នាំ ចូលរួម WTO - អង្គភាពអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម ​
សេវាកម្ម​វៀតណាម ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឈន៏ 
ជាប្រធានបទនៃ
សិក្ខាសាលាមួយ ​បានប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ នាថ្ងៃទី 17-កុម្ភះ។ 

រយះពេល 5​ឆ្នាំ ចូលរួម WTO - អង្គភាពអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម ​សេវាកម្ម​វៀតណាម ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឈន៏ - ảnh 1
សិក្ខាសាលារយះពេល 5ឆ្នាំ ចូលរួម WTO - អង្គភាពអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្មវៀតណាម ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឈន៏(http://www.vietnamplus.vn)

សិក្ខាសាលាលើកនេះ ​បានវាយតំលៃអំពី បណ្ដាសមិទ្ធផល អភិវឌ្ឈន៏ សេដ្ឋកិច្ច  យ់ាងខ្លាំងក្លា ដែលទទួលបាន ក្រោយរយះពេល 5​ឆ្នាំ ចូលរួម WTO ពិសេស ក្នុងវិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​សេវាកម្ម។ បណ្ដាបទពិសោធន៏  ការលំបាក់សាក់ល្បង ក្នុងរយះពេលខាងមុខនេះ។ ក៏ក្នុងសិក្ខាសាលា​នេះដែរ បណ្ដាដំណាងបានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សារ និង ស្នើ​បណ្ដាដំណោះស្រាយការលំបាក់ សំដៅឆ្លៀតយកឪកាសល្អ ពី WTO
ដើម្បី​អភិវឌ្ឈន៏​ អាជីវកម្ម  ប្រែក្លាយបណ្ដាការលំបាក់សាក់ល្បង ទៅជា ឪកាសល្អ ​៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ