លើកកំពស់គុណភាពប្រសិទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពដើម្បីវឌ្ឍនភាពរបស់នារី

លើកកំពស់គុណភាពប្រសិទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពដើម្បីវឌ្ឍនភាពរបស់នារី - ảnh 1
ពិគ្រោះយោបល់ អំពីគំរោងការសុក្រិដ្ឋការ រៀបចំនិងលើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពដើម្បីវឌ្ឍនភាពរបស់នារី (bienhoa.edu.vn )

          (VOV)_ក្នុងរយះពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃអទី ២០ និងទី២១ សីហា ទីក្រុងBuon Ma Thuot
  ខេត្ត Dak Lak បានប្រព្រឹត្តទៅសិល្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ អំពីគំរោងការសុក្រិដ្ឋការ រៀបចំនិងលើកកំពស់គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពដើម្បីវឌ្ឍនភាពរបស់នារី 
នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ស្ថាប័ននិងតំបន់។ ​ថ្លែងមតិ នៅទីនេះ លោកPham Ngoc Tien នាយក 
នាយកដ្ឋាន សមភាពភេទ ក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការ សង្គមកិច្ចវៀតណាម បាន
សង្កត់ធ្ងន់ថា÷   

“ គោលដៅរបស់គំរោងការណ៍នេះគឺ សុក្រិដ្ឋ រៀបចំឡើងវិញ  ដើម្បី បំពេញ ភារ កិច្ចរបស់ខ្លួនដ៏ល្អប្រសើជាងទៀត និងសំខាន់បំផុត គឺលើក កំពស់គុណភាពសកម្មភាព៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ