វៀតណាមឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍន៍របរនេសាទប្រកបដោយចីរភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវ

(VOVWORLD) -ថ្ងៃទី២៣ខែមេសា ជាថ្ងៃបញ្ចប់កាលបរិចេ្ឆទរយៈពេល៦ខែ (ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ដល់ថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨) ដែលសហភាពអឺរ៉ុប EU នាំចេញសម្រាប់ វៀតណាម ដើម្បីជំនះនូវសំណើរនានាសំដៅលុបបំបាត់ “កាតលឿង” សម្រាប់ ជលផល។ 
វៀតណាមឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍន៍របរនេសាទប្រកបដោយចីរភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវ - ảnh 1

លោក Nguyen Quang Hung អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជល ផល (ក្រ សួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម) បានចាត់ទុកថា ថ្វីត្បិត EU ប្រើប្រាស់ “កាតលឿង” លើជលផលដែលជារបាំងសម្រាប់ វៀតណាម ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសដើម្បីវៀត ណាមកែលំអរបរនេសាទ ឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍរបរនេសាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវ។ យោងតាមលោករូបនេះថា តាំងពីពេលដែល EU ប្រើប្រាស់ “កាតលឿង” មក វៀតណាមបានអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយព្រមៗគ្នាពីមជ្ឈឹមដល់តំបន់ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ក៏ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើន។ ប្រការគួរឲ្យកត់ សម្គាល់គឺ វៀតណាមបានដាក់ចេញវិធានការជាក់ស្តែងមួយចំនួនលើការគ្រប់គ្រងទូក នេសាទ ពោលគឺបានដំឡើងឧបករណ៍ឃ្លាំងមើលដំណើរនេសាទ។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នា នោះ វៀតណាមក៏បានបង្កើនការតាមដានប្រភពដោយមានការកត់ត្រាយ៉ាងម៉ត់ចត់ តាមការកំណត់របស់អង្គការរបរនេសាទក្នុងតំបន់និងពិភពលោក សំដៅឆ្លើយតបនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិផងដែរ។

        បច្ចុប្បន្ននេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរួមទាំងស្ថាប័នគ្រប់គ្រង់ជលផលតំបន់កំពុងឈានដល់ការហាម ឃាតនិងបញ្ចប់ទាំងស្រុង ការនេសាទខុសច្បាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ