វៀតណាមជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចទើបនឹងលេចចេញមួយមានការទាក់ទាញបំផុតក្នុងឆ្នាំ២០១៥

វៀតណាមជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចទើបនឹងលេចចេញមួយមានការទាក់ទាញបំផុតក្នុងឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
វៀតណាមជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចទើបនឹងលេចចេញមួយមានការទាក់ទាញបំផុតក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (VOV)

        Vovworld-ក្នុងរបាយការណ៍ដែលទើបនឹងប្រកាសនាថ្ងៃទី២៧មករា ក្រុមហ៊ុន
​ធានារ៉ាប់រងឥណទាននាំចេញជួរមុខរបស់បារាំង Coface បានវាយ​តំលៃ​ថា វៀត
ណាមនិងស្រីលង្កាជាចំណុចភ្លឺសកម្មចំនួន២គួរឲ្យយកចិត្តទុក​ដាក់​បំផុតអំពី
បរិយាកាសអាជីវកម្មនិងវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ២០១៥។​ អតិផរណា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៤ត្រឹមតែ
នៅកំរិត៥,២%។ ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបាន​ពហុបែប​និងលើកកំពស់គុណ
ភាព។ វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបានកើនឡើង។ វៀត​ណាម​នាបច្ចុប្បន្នជាកន្លែងគួរ
ឲ្យទាក់ទាញចំពោះក្រុមហ៊ុនអេលិចត្រូនិកកូរ៉េខាង​ត្បូងនិងនាបច្ចុប្បន្នកំពុងផលិត
កំព្យូទ័រក្ដានិងទូរស័ព្ទឆ្លាតសំរាប់ក្រុមហ៊ុន Samsung។​ យថាទស្សន៍កំណើនរបស់
វៀតណាមគឺល្អណាស់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ