វៀតណាមដណ្ដើមបានសមិទ្ធិជាច្រើនក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជាជន

វៀតណាមដណ្ដើមបានសមិទ្ធិជាច្រើនក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជាជន - ảnh 1
វៀតណាមដណ្ដើមបានសមិទ្ធិជាច្រើនក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជាជន

          (VOV)_ មូលនិធិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទើបនឹងបានចាត់តាំងក្រុមអ្នកកា
​សែតជាច្រើន ដែលធ្វើការនៅក្នុងកាសែតធំៗរបស់អាមេរិក អង់គ្លេស កាណាដា…
ជាដើម បានមកដល់វៀតណាម ដើម្បីវាយតំលៃអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និង​លទ្ធ
ផលនៃការអនុវត្តគោលដៅសហសវត្ស ដែលវៀតណាមទទួលបាន។ នៅក្នុងជំនួប
ប្រាស្រ័យជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម នាថ្ងៃទី១៦ មករា នៅ​ទីក្រុងហា
ណូយ ក្រុមអ្នកកាសែតអន្តរជាតិបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរ បណ្ដាគ្រូពេទ្យ
វៀតណាម បានឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាក​ បំពេញល្អភារកិច្ច​ដែលបានប្រគល់ជូន។ 
 ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បានវាយតំលៃខ្ពស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល​មូលដ្ឋាន ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយ
សហគមន៍នៅវៀតណាមផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ