វៀតណាមម្ចាសការជាជំហានៗអំពីបច្ចេកទេសបង្កើតផ្កាយរណប

(VOVWORLD) -   បណ្ដាវិស្វករនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយរណបជាតិវៀតណាម កំពុងចូលរួមវគ្គសិក្សាអនុបណ្ឌិតបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប នៅជប៉ុន ក៏ជាអ្នកគូប្លង់ កែច្នៃ ផ្កាយរណប Micro Dragon ដោយមានការណែនាំផ្ទាល់ពីសាស្ត្រាចារ្យជប៉ុននានា។ ផ្កាយរណប  Micro Dragon
វៀតណាមម្ចាសការជាជំហានៗអំពីបច្ចេកទេសបង្កើតផ្កាយរណប - ảnh 1

វៀតណាមម្ចាសការជាជំហានៗអំពីបច្ចេកទេសបង្កើតផ្កាយរណប

     បណ្ដាវិស្វករនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយរណបជាតិវៀតណាម កំពុងចូលរួមវគ្គសិក្សាអនុបណ្ឌិតបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប នៅជប៉ុន ក៏ជាអ្នកគូប្លង់ កែច្នៃ ផ្កាយរណប Micro Dragon ដោយមានការណែនាំផ្ទាល់ពីសាស្ត្រាចារ្យជប៉ុននានា។ ផ្កាយរណប Micro Dragon មានទម្ងន់ចំនួន៥០គីឡូក្រាម នឹងបានបាញ់បង្ហោះឡើងតារាវិថី នាដើមឆ្នាំ ២០១៨ សំដៅវាយតំលៃអំពីគុណភាពទឹក តាមដានបំរ៉ែបំរួលស្ថានភាពនៅតំបន់ឆ្នេសមុទ្រ…លៗ បន្ទាប់ ពី Micro Dragon វៀតណាមនឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Radar LOTUSat -1 នាឆ្នាំ ២០១៩ និង Radar LOTUSat -2 នាឆ្នាំ២០២០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ