សកម្មភាពនានាដើម្បីជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxin

​​​​​​​​​​​​​​​​​                  

សកម្មភាពនានាដើម្បីជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxin - ảnh 1
រូបថត​Internet

Vovworld-ព្រឹកថ្ងៃទី៣សីហា។ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក NguyenThien Nhanរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxinវៀតណាមនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Bac Giang ​បានទៅសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូន
អំណោយដល់បណ្តាគ្រួសារ ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxin
នៅ ខេត្ត Bac Giang។ លោក NguyenThienNhanបានលើកទឹកចិត្តនិងមានគោល
បំណងថា៖បណ្តាគ្រួសារនឹងខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់លើការលំបាកដើម្បីឈានទៅ
មុខក្នុងជីវភាពរស់នៅ។លោកNguyenThien​ Nhan ក៍អះអាងដែរថា៖​បក្សនិងរដ្ឋ
វៀតណាមជានិច្ចកាលផ្តោតសំខាន់ដល់ ជ​នរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿង
ទុំ dioxin។លោកអោយដឹងថា៖“ តាមតួលេខស្ថិតិគឺ​ នាបច្ចុប្បន្ននេះមាន​ជនរងគ្រោះ ប្រមាណ២សែននាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។ប៉ុន្តែការថែទាំ ជ​នរងគ្រោះចំនួន៣លាន
នាក់នៅជួបការលំបាក។បក្សនិងរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយគោល​នយោបាយជាច្រើនដើម្បី
ជួយឧបត្ថម្ភជ​នរងគ្រោះ “។

ទាក់ទិនដល់សកម្មភាពដើម្បី ជ​នរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxin
ផងដែរ​ព្រឹកថ្ងៃទី៣សីហា  ជនស្ម័គ្រចិត្តជិត៥ពាន់នាក់នៃសមាគមកាកបាទក្រហម
ទីក្រុងហូជីមិញបានចូលរួមកម្មវិធី ដើរថ្មើជើង។កម្មវិធីនេះគឺសំដៅរួមចំណែកឃោ
សនាអំពីព្រឹត្តិការនៃ៥២ឆ្នាំសោនាដកម្មជាតិគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ dioxinនៅវៀតណាមដល់ប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ