ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិកបើកបរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មីទីពីរនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១១ សីហា ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិក (USAID) មហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ( ASU) និង មហាវិទ្យាល័យ Da Nang បានបើកសម្ពោធន៍បរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មី ក្នុងបរិវេណមហាវិទ្យាល័យ Da Nang។ នេះជាបរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មីទីពីនៅវៀតណាម
ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិកបើកបរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មីទីពីរនៅវៀតណាម - ảnh 1

ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិកបើកបរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មីទីពីរនៅវៀតណាម

នាថ្ងៃទី១១ សីហា ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអាមេរិក (USAID) មហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ( ASU) និង មហាវិទ្យាល័យ Da Nang បានបើកសម្ពោធន៍បរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មី ក្នុងបរិវេណមហាវិទ្យាល័យ Da Nang។ នេះជាបរិយាកាសច្នៃប្រឌិតថ្មីទីពីនៅវៀតណាម បន្ទាប់ពីអាស័យដ្ឋានដើមដំបូង នៅមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់  Sa Gon ទីក្រុងហូជីមិញ។ នៅទីនេះ បណ្ដានិស្សិតនឹងបានអនុវត្តទ្រឹស្ដី អំពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក វិទ្យា បច្ចេកទេស និងគណិតវិទ្យាដែលបានសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន អោយក្លាយទៅជាផលិតផលពិសោធន៍  ហើយពីណោះស្វែងរកដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងនានាលើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ