សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងបរិយាកាសបដិវត្តន៍លើកទី៤

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាមួយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា ស្ដីអំពី៖ “សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងបរិយាកាសបដិវត្តន៍លើកទី៤” 
សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងបរិយាកាសបដិវត្តន៍លើកទី៤ - ảnh 1ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh  Hue  

 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាមួយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា ស្ដីអំពី៖ “សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងបរិយាកាសបដិវត្តន៍លើកទី៤” 

        ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh  Hue បានអះអាងថា៖ ជារដ្ឋាភិបាលស្ថាបនាមួយ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសន្យានឹងបង្កើនការងារសន្ទនា សហការជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍សហគ្រាស អ្នកជំនាញការជាតិនិងអន្តរជាតិ សម្រេចយន្តការគតិយុត្តិ និងកសាងកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពសំខាន់ៗ។ 

        នៅទីនេះ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលទាក់ទិនដល់ការប្រកួតប្រជែង តួនាទីរបស់សហគ្រាស…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ