អាស៊ានបានធ្វើឲ្យតុល្យភាពនូវផលប្រយោជន៍រយៈខ្លីជាមួយផលប្រយោជន៍រយៈវែងរបស់តំបន់

(VOVWORLD) -ធ្វើការឆ្លើយសំភាសន៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ក្នុងឱ កាសរំលឹកខួបលើកទី៥០នៃទិវាបង្កើតអាស៊ាន អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក Le Luong Minh បានអះអាងថា ក្រោយរយៈពេល៥០ឆ្នាំបង្កើតនិងរីកធំធាត់ អាស៊ាន បានកសាងឡើងនូវទស្សនវិស័យយូអង្វែងដល់ឆ្នាំ២០២៥។ 
អាស៊ានបានធ្វើឲ្យតុល្យភាពនូវផលប្រយោជន៍រយៈខ្លីជាមួយផលប្រយោជន៍រយៈវែងរបស់តំបន់ - ảnh 1 អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក Le Luong Minh

លោក Le Luong Minh បានចាត់ទុកថា៖

        “ខណៈដែលអាស៊ានកសាងសហគមន៍ផ្អែកលើច្បាប់ គឺ ប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រ ទេសនានានៅមានលក្ខណៈខុសគ្នា។ គម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងបណ្តាប្រទេសនៅធំធេង ណាស់ កំហិតនោះមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងការអនុវត្តរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គ្របដណ្តប់ទៀត ផង សំដៅធានាថា ប្រជាជនគ្រប់រូប ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងធ្វើសមាហ រណកម្មអាស៊ាន”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ