កងទ័ពស៊ីរីត្រួតពិនិត្យ ៧៥ % ទីក្រុង Deir Al-zor

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៩ កញ្ញា អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីបានឲ្យដឹងថា៖ កងទ័ពស៊ីរីនិងបណ្ដាកំលាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដណ្តើមបានការត្រួតត្រាជាង ៧៥% ទីក្រុង Deir Al-zor នៅខេត្ត Deir Al-zor  ប៉ែកខាងកើតប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជា មួយកំលាំងអង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)។ 
កងទ័ពស៊ីរីត្រួតពិនិត្យ ៧៥ % ទីក្រុង Deir Al-zor  - ảnh 1 កងទ័ពស៊ីរីត្រួតពិនិត្យ ៧៥ % ទីក្រុង Deir Al-zor 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៩ កញ្ញា អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីបានឲ្យដឹងថា៖ កងទ័ពស៊ីរីនិងបណ្ដាកំលាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដណ្តើមបានការត្រួតត្រាជាង ៧៥% ទីក្រុង Deir Al-zor នៅខេត្ត Deir Al-zor  ប៉ែកខាងកើតប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជា មួយកំលាំងអង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)។ បណ្ដាកំលាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានវាយ បរាជ័យ IS ចេញពីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីក្រុង Deir Al-zor ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង កន្លងទៅដែលបង្កលក្ខណៈសំខាន់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរិតបន្តឹងការឡោមព័ទ្ធ IS៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ