កិច្ចប្រជុំទី ៤នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ APEC

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៦ វិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ពាណិជ្ជកម្មនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (ABAC) 
កិច្ចប្រជុំទី ៤នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ APEC - ảnh 1កិច្ចប្រជុំទី ៤នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ APEC 

ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៦ វិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤ នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ពាណិជ្ជកម្មនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (ABAC) បានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងដាណាំងដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកនានា។ដេ នៅថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ APEC បានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APFF) និងកិច្ចប្រជុំក្រុមពិគ្រោះយោបល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ APEC ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ