កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM)អាស៊ាន-ចិនលើកទី២៣

(VOVWORLD) -បន្តកិច្ចប្រជុំ(SOM)អាស៊ាន-ចិន ស្ដីអំពីការអនុវត្តសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនានានៅសមុទ្រខាងកើត (DOC) នាថ្ងៃទី១៩ឧសភាឆ្នាំ២០១៧បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM)អាស៊ាន-ចិនលើកទី២៣ 
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM)អាស៊ាន-ចិនលើកទី២៣ - ảnh 1

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM)អាស៊ាន-ចិនលើកទី២៣

(VOV)_បន្តកិច្ចប្រជុំ(SOM)អាស៊ាន-ចិន ស្ដីអំពីការអនុវត្តសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនានានៅសមុទ្រខាងកើត (DOC) នាថ្ងៃទី១៩ឧសភាឆ្នាំ២០១៧បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM)អាស៊ាន-ចិនលើកទី២៣ សំដៅវាយតំលៃអំពីស្ថានភាពសហប្រតិ បត្តិការលើគ្រប់វិស័យ និងនាំចេញទិសដៅសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងអាស៊ាននិងចិននាពេលខាង មុខនេះ។

            អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung ប្រធាន SOM អាស៊ានវៀត ណាមបានថ្លែងមតិស្ដីអំពីដំណើការតភ្ជាប់ និងធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ ហើយអះអាងនូវសក្ដានុភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងដំណើរធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់និងតភ្ជាប់តំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ