កិច្ចប្រជុំលើកទី២ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តី វាយតម្លៃអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈមជ្ឈឹម

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២១កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តី វាយតម្លៃអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈមជ្ឈឹម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី២ សំដៅវាយតម្លៃលទ្ធផលអនុវត្តសកម្ម ភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សា។ 
កិច្ចប្រជុំលើកទី២ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តី វាយតម្លៃអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈមជ្ឈឹម - ảnh 1លោក Nguyen The Ky អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តី វាយតម្លៃអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈមជ្ឈឹមអញ្ជើញថ្លែងមតិ

លោក Nguyen The Ky អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តី វាយតម្លៃអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈមជ្ឈឹមបាន ឲ្យដឹងថា៖

        “ក្រុមប្រឹក្សាគប្បីពង្រីកភាពម្ចាស់ការ សកម្ម ច្នៃប្រឌិតថ្មី ហានធ្វើ ហានទទួល ខុសត្រូវ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ត្រូវដាក់វិស័យអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈវៀតណាមក្នុងស្ថាន ភាពតំបន់និងអន្តរជាតិ ដើម្បីតាមរយៈនោះ អាចឃើញថា ពិភពលោកកំពុងមាន និន្នាការចលនាយ៉ាងដូចម្ត៉េចដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ