កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសមុទ្រលើកទីពីរដោយប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបរនេសាទត្រីនៅសមុទ្រខាងកើត

(VOVWORLD) -នៅទីនេះ អ្នកប្រាជ្ញបានឲ្យដឹងថា នាបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រខាងកើត ស្ថានភាពនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដោយបំផ្លាញបរិស្ថានសមុទ្រគឺជាមូលហេតុនាំមកនូវការថយចុះនៃប្រភពត្រី។

 កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសមុទ្រលើកទីពីរដោយប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបរនេសាទត្រីនៅសមុទ្រខាងកើត - ảnh 1  កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសមុទ្រលើកទីពីរ

ដោយប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបរនេសាទត្រីនៅសមុទ្រខាងកើត

នាថ្ងៃទី ១៥ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ វិទ្យាស្ថានការទូត រួមសហការជាមួយមូលនិធិ Konrad-Adenauer- Stiftung(KAS)និងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅហាណូយរៀបចំ កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីសមុទ្រលើកទីពីរដោយប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបរនេសាទត្រីនៅសមុទ្រខាងកើត ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាព និងវាយតម្លៃលើឱកាសសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនេសាទត្រីនៅសមុទ្រខាងកើត។ នៅទីនេះ អ្នកប្រាជ្ញបានឲ្យដឹងថា នាបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រខាងកើត ស្ថានភាពនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដោយបំផ្លាញបរិស្ថានសមុទ្រគឺជាមូលហេតុនាំមកនូវការថយចុះនៃប្រភពត្រី។ តាមលោក Peter Girke ប្រធានមូលនិធិ KAS ប្រចាំនៅវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសទាក់ទិននានាគប្បីមានវិធានការសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានសមស្របនឹងផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ