កិច្ចសន្ទនាអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូងលើកទី២១

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២២និងថ្ងៃទី២៣ មិថុនា នៅខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចសន្ទនាអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូងលើកទី២១។

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២២និងថ្ងៃទី២៣ មិថុនា នៅខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចសន្ទនាអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូងលើកទី២១។នៅទីនេះ ប្រទេស សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់និងកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែអះអាងនូវសារសំខាន់នៃទំ នាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាន-កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍របស់ភាគី និមួយៗនិងសន្តិភាព ស្ថិរភាព ភាពសម្បូររុងរឿងនិងការតភ្ជាប់នៅតំបន់អាស៊ី ខាងកើត។នាបច្ចុប្បន្ន អាស៊ានបានក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី២របស់កូរ៉េ ខាងត្បូងហើយភាគីទាំងពីរកំពុងខំប្រឹងប្រែងសំរេចគោលដៅទទួលបានទំហំ ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចំនួន២០០ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនាឆ្នាំ២០២០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ