កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរវៀតណាម-ចិន៖ជាគ្រឹះដ្ឋានសំខាន់

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរវៀតណាម-ចិន៖ជាគ្រឹះដ្ឋានសំខាន់  - ảnh 1
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរវៀតណាម-ចិន៖ជាគ្រឹះដ្ឋានសំខាន់សំរាប់សកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យឃោសនាអប់រំ

          (VOV)_​នារសៀលថ្ងៃទី១៣មករា នៅទីក្រុងបេកាំង លោក Vo Van Thuong ប្រ
ធានគណៈកមន្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម បានមានជំនួបសន្ទនាជាមួយ​លោក
 ​Liúqíbǎo ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាមជ្ឈឹម បក្សកុម្មុយនីស្តចិន។នៅទីនេះ 
ភាគីទាំងពិរបានអះអាងថា៖ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សទាំងពីរ ផ្លាស់ប្តូរ
អំពី​សេចក្ដីស្នូលក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការងារឃោសនា ស្វែង​រកវិធីសាស្ត្រ
​ជំរុញ​ថែមទៀតប្រសិទ្ធិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាងភាគីទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ 
ភាគីទាំងពីរបានអបអរសាទរលទ្ធផលចរចាររវាងអគ្គលេខាបក្ស​ទាំងពីរ ដោយ
មានខ្លឹមសារ​សំខាន់​ជាច្រើន ធ្វើជាគ្រឹះដ្ឋានសំខាន់ជំរុញកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការក្នុង
វិស័យ​ឃោសនា​រវាងភាគីទាំងពីរ។ភាគីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ បណ្ដាវិធីសាស្ត្រ
បង្កើនជំនួប​ប្រាស្រ័យ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មាន ចែករំលែក
បទពិសោធន៍ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ់ Internet បង្កើនការផ្លាស់
ប្តូរសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌​អប់រំដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងចិនអភិវឌ្ឍន៍
ស្ថិរភាព យូរអង្វែង ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ