កើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតការវាយប្រហារទៅលើទាហានអ.ស.បនៅម៉ាលី

(VOVWORLD) - ទាហានការពារសន្តិភាពចំនួន៣នាក់របស់អ.ស.បប្រចាំម៉ាលី ត្រូវ ស្លាប់ខណៈដែល៥នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសក្នុងករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលកើតមានឡើងនាថ្ងៃទី២៤ កញ្ញា នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនេះ។

  (VOVworld) - ទាហានការពារសន្តិភាពចំនួន៣នាក់របស់អ.ស.បប្រចាំម៉ាលី ត្រូវ ស្លាប់ខណៈដែល ៥នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសក្នុងករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលកើតមានឡើងនាថ្ងៃទី២៤ កញ្ញា នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនេះ។ នាបច្ចុប្បន្ន អ.ស.ប មិនទាន់ប្រកាសសញ្ជាតិរបស់ជនរងគ្រោះនៅ ឡើយ។ បណ្ដាទាហានក្នុងក្រុម បេសកកម្មអ.ស.បប្រចាំម៉ាលី (MINUSMA) តែងតែជាគោលដៅនៃការវាយ ប្រហាររបស់ខ្មាន់កាំភ្លើងអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាល ម៉ាលី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ