ក្នុងប្លុកអាស៊ានវៀតណាមជាប្រទេសត្រូវបានជនរុស្ស៊ីស្គាល់ច្រើនបំផុត

(VOVWORLD) -ក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ វៀតណាមជាប្រទេសត្រូវបានជនរុស្ស៊ី ស្គាល់ច្រើនបំផុត។


នេះជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសាធារណ មតិរបស់រុស្ស៊ី ត្រូវបាននាយក Valery Fedorov ប្រកាសនៅវេទិកា បណ្តា មហា វិទ្យាល័យ “រុស្ស៊ី-អាស៊ាន” នៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងកើត VEF-2017 ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Vladivostok រុស្ស៊ី។ លទ្ធផលនេះសរឲ្យឃើញថា វៀតណាមទទួលបានពិន្ទុ១៦/២៥ ឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី១ក្នុងប្លុកអាស៊ាន។

        វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងកើតបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃគឺថ្ងៃទី៦និង ទី៧កញ្ញានៅទីក្រុង Vladivostok ដែលទាក់ទាញការចូលរួមរបស់មនុស្សចំនួន៣.៥០០ នាក់ មកពីប្រទេសចំនួន៥០លើទូទាំងពិភពលោក៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ